Veel potentie voor de circulariteit voor plastics in Nederland: CPNL lanceert 7 projecten

2 minuten

Verslag van de Projectlancering: CPNL lanceert zeven nieuwe projecten voor een circulaire plastics ketens

Op 28 mei heeft CPNL een belangrijke mijlpaal bereikt met de lancering van zeven innovatieve projecten gericht op het circulair maken van de Nederlandse plastics ketens. Dit ambitieuze programma, gesteund door het groeifonds, heeft in de eerste open subsidieronde samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 18,5 miljoen euro aan subsidie toegekend. Op donderdag 23 mei werd bekend dat de aanvraag van het consortium actief in de recycling van rubber autobanden 1,5 miljoen subsidie hebben ontvangen. Voor deze en 6 andere toegekende projecten gaf Mark Schmets het officiële startsein in Utrecht. De 7 projecten gepresenteerd door onderzoekers en ondernemers gaven een doorkijk naar de potentie van de circulariteit voor plastics in Nederland.

Beleid, politiek en regelgeving 

Tijdens de projectlancering op 28 mei in Utrecht gaf Mark Schmets van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een duidelijke toelichting: “Dit markeert een significante stap voorwaarts in de transitie naar een duurzame en circulaire economie in Nederland. Deze praktijkvoorbeelden hebben we nodig om te laten zien waar we met innovatie naar toe willen en kunnen. “Hij blikte vooruit naar de Nationale Plastics Norm en de plannen voor en met partners van de Europese Unie. “We zien een mondiaal, Europees en landelijk speelveld waarop we moeten inspelen met innovatieve en competitieve oplossingen, zoals hier vandaag gepresenteerd. Praktijkvoorbeelden die illustreren dat het kan en dat er wordt geïnvesteerd in kennis en ondernemers. De circulaire economie in de praktijk.”

Karakteriseren, sorteren en wassen

Onderzoeks project voor het ontwikkelen en toepassen van karakterisatie-technologieën om de kwaliteit van recyclingoutput te verhogen. 

MoQuP-R: Monitoring Quality in Plastic Recycling € 1,9 miljoen

Marcel van Eijk gaf een korte toelichting waar de mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen zitten. Hij gaf aan dat het in de kunststofwaardeketen ontbreekt aan gedetailleerde informatie over de circulaire en recycleerbare eigenschappen van kunststoffen, vooral met betrekking tot het gebruik van Post-Consumer Recyclaat (PCR) in verpakkingen zoals vereist door de Verpakkings- en Verpakkingsafvalrichtlijn. Dit maakt het moeilijk voor belanghebbenden om keuzes te maken over processen en technologieën. Er is weinig specifieke data beschikbaar over de kwaliteit van verzamelde kunststofmengsels, vooral voor hoogwaardige recycling.

Het project richt zich op het ontwikkelen van kwaliteitsbewakingstools en het toepassen van bestaande modellen om de kwaliteit van recyclaat te voorspellen en het gebruik van PCR in verpakkingen te verhogen. Een integrale aanpak moet aanpassingen in de circulaire waardeketen mogelijk maken om de kwaliteit van PCR te verbeteren met onder andere de volgende activiteiten:

 • Sorteren, voorbehandeling en herverwerking: Ontwikkelen en tonen van inline meetmethoden op industriële schaal voor sortering en voorbehandeling.
 • Mechanische recycling: Ontwikkelen van inline methoden in het extrusieproces van recycling.
 • Modeltoepassing: Gebruik van bestaande modellen om de kwaliteit van recyclaat te voorspellen.
 • Kennisverspreiding: Ontwikkelde methoden en bevindingen beschikbaar maken voor de gemeenschap.

MoQuP-R beoogt de ontwikkeling van inline karakteriseringstechnologieën voor verschillende stappen in de recyclingketen, en validatie van bestaande kwaliteitsmodellen voor recyclaat. Dit moet leiden tot verbeterde recyclingprocessen en hogere kwaliteit PCR voor verpakkingen.

MoQuP-R is een onderzoeksproject passend binnen onderwerp 1 (toepassen van karakterisatie-technologieën) van de CPNL-call. Het consortium wordt gevormd doorkennisinstellingen, ketenorganisaties en  industriële partners; NTCP, Maastricht University, TNO,  LyondellBasell, Danone, Graham Packaging, Verpact.

Onderzoeksproject voor het ontwikkelen van specifieke voorbehandelings- en sorteertechnieken voor synthetisch rubber uit autobanden.

UPTYRE 1,5 miljoen euro

UPTYRE is er om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het detecteren, scheiden en sorteren van rubber autobanden. Door het verbeteren van sorteer- en voorbehandelingsprocessen, kan de efficiëntie en kwaliteit van de recyclingoutput aanzienlijk toenemen. Dit verhoogt het hergebruik van gedevulkaniseerd rubber in nieuwe autobanden en andere hoogwaardige toepassingen.

Kees van Oostenijk (RecyBem): “Het project richt zich onder andere op het verbeteren van devulkanisatie, een hoogwaardige recyclingtechniek voor het hergebruik van rubber uit autobanden. Autobanden zijn complexe producten met een mix van materialen en diverse rubber-compounds. Het effectief recyclen hiervan vereist gedifferentieerde stromen van hoge kwaliteit, wat momenteel beperkt wordt door onvoldoende kennis en technologische mogelijkheden.”

De projectactiviteiten zijn georganiseerd in drie inhoudelijke werkpakketten, gericht op het onderzoeken van technologieën voor automatische karakterisering en kwalificatie van banden, grondstof mining uit gebruikte banden, en industriële automatisering van bandensortering. Het project bevordert samenwerking door de gehele waardeketen, van ketenregisseur tot merkeigenaar, om hoogwaardige recycling van autobanden te realiseren.

UPTYRE is een onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van geavanceerde technieken voor de sortering en scheiding van gebruikte autobanden, passend binnen onderwerp 3 (rubber) van de CPNL-call. Het consortium wordt gevormd door ketenorganisatie Recybem B.V., Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente, en industriële partners Reedijk Used Tyres B.V., Kargro Recycling B.V., Apollo Tyres (Europe) B.V., Avantes B.V., Spectral Industries B.V., Rubber Resources en New Born Rubber.

Mechanische recycling van polyolefine verpakkingen

Showcase (L)LDPE folie

SKILLS € 2,9 miljoen 

Jolien Stevels van Trioworld legt uit: “Rekbare LLDPE-folie, essentieel voor ladingzekerheid, biedt vele voordelen maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor recycling. Onzuiverheden zoals papier en andere kunststoffen verlagen de kwaliteit, waardoor veel materiaal wordt verbrand of gestort. Trioworld streeft ernaar om folies met Post Consumer Recycled content te produceren, die dezelfde kwaliteit als virgin folies hebben.”

Het doel is om een gesloten keten voor stretchfolie te realiseren via PCR uit de B2B-markt. Dit omvat het verhogen van de inkomende materiaalstroomkwaliteit door technologische verbeteringen in sorteren, wassen, regranuleren en filtreren. Tevens onderzoekt het project optimale recepturen en verwerkingscondities voor PCR-batches, en wordt er een demo-lijn opgezet voor het opschalen van het recyclingproces.

Grolsch wil 100% virgin-vrije LLDPE bereiken en Trioworld zal samen met de partners een praktijktest uitvoeren om de haalbaarheid van grootschalige recycling te bevestigen. Het projectresultaat omvat diepgaande kennis, een demofabriek voor hoogwaardige stretchfilm met minimaal 50% PCR, en een blauwdruk voor een recyclingfabriek in Nederland.

Het SKILLS-project richt zich op de validatie van recyclingprocessen voor LLDPE-stretchfilm door hoogwaardige ketensluiting. Het consortium wordt gevormd door Trioworld, Grolsch, Broeckx recycling, en NTCP.

Showcase: HDPE /PP verpakkingen

Cap-To-Cap Recycling € 7,4 miljoen

Rik Eppingbroek van Morssinkhof Plastics zocht naar samenwerking voor een cirulaire oplossing: “Wij verwerken gebruikte PET-flessen tot voedselveilig rPET, maar HDPE-doppen van deze flessen werden nog niet circulair verwerkt. Met dit project zetten we in op  sluiten van de kringloop van HDPE-doppen door deze te recyclen tot voedselveilig HDPE-recyclaat dat ingezet kan worden voor de productie van nieuwe doppen.”

Onderdeel van het project is de ontwikkeling van een demonstratiefabriek en het voldoen aan mechanische en voedselveiligheidseisen.

Activiteiten:

 • Ontwikkeling van rHDPE-recyclaat met voedselveilige eigenschappen.
 • Bouw en optimalisatie van een demonstratiefabriek met wasstappen, sorteerstappen, regranulering en decontaminatie.
 • Uitvoeren van chemische, mechanische en voedselveiligheidstests
 • Samenwerking met partners zoals SABIC als polymeerproducent en productontwikkelaar, Corvaglia voor de specificaties van de doppen en Coca-Cola als merkeigenaar voor het testen van de gerecyclede materiaal en tevens eindgebruiker. Ducares (Triskelion) ondersteunt onder andere bij het uitvoeren van chemische analyses.

Het project levert een demonstratiefabriek op die jaarlijks 5.000 ton voedselveilig HDPE-doppenrecyclaat produceert, geschikt voor voedselveilige doppen. Dit draagt bij aan de circulaire economie door een gesloten kringloop voor HDPE-doppen te realiseren en opent wellicht deuren voor andere voedselveilige polyolefine-recyclaten.

Het consortium wordt gevormd door Morssinkhof Plastics, SABIC, Mors-Invest B.V., Corvaglia Mould AG, DUCARES B.V. (Triskelion), Coca-Cola Europacific Partners Nederland B.V.

Chemische depolymerisatie

Showcase: Polykatoen gebaseerd textiel

TEXPOWER € 4,7 miljoen

Het consortium, geleid door DPI, bestaat uit partners: Kringcoop, Frankenhuis, Saxion, Cellicon, Textile Fiber Boost, SaXcell, Spinning Jenny, Enschede Textielstad Innovatie B.V.

De textielindustrie heeft een grote milieu-impact. De opkomst van fast fashion heeft geleid tot een toename van polykatoen, een mix van polyester en katoen, wat recycling bemoeilijkt. Het verbod op het verbranden van onverkochte kleding creëert een dringende behoefte aan oplossingen voor het recyclen van dit materiaal. TEXPOWER streeft ernaar Nederland een leidende rol te geven in de recycling van polykatoen textiel.

Activiteiten:

 • Nauwkeurige sortering voor mechanische en chemische recycling
 • Verbetering van mechanische recycling voor langere vezels
 • Chemische behandeling om vezels tijdens vervezelen te behouden
 • Innovaties in spinnen en weven om gerecyclede vezels te gebruiken
 • Chemische ontsluiting van polykatoen om polyester en cellulose te scheiden
 • Productie van spinbare vezels uit chemisch verkregen cellulose

Het project beoogt een circulaire polykatoen textiel waardeketen te realiseren. Dit omvat de ontwikkeling van technieken voor identificatie, sortering, stoorstofverwijdering, vezelverlenging/versterking, chemische ontsluiting, en verwerking van cellulosepulp tot spinbare vezels. Het doel is om textielvezels, garen en doek van gerecycled materiaal te produceren. Met de volgende verwachte resultaten:

 • Innovatieve identificatie- en sorteertechnieken
 • Efficiënte verwijdering van ritsen en knopen
 • Verbeterde voorbehandelingstechnieken voor mechanische recycling
 • Technologieën voor stoorstofverwijdering
 • Unieke ontsluitingstechnologie voor polykatoen
 • Gebruik van polyester voor rPET textielgaren
 • Chemische opwerking van cellulose pulp tot spinbare vezels
 • Spin- en weeftechnieken voor gerecycleerde vezels

Het project zal naar verwachting vanaf 2030 25-37% van het textiel, inclusief polykatoen, recyclen, en bijdragen aan een circulaire economie.

Subsidie voor twee individuele investeringsvoorstellen

NTCP € 12 miljoen

Martine Brandsma van NTCP gaf inzicht in het ontstaan van het Centrum in Heereveen en de plannen voor de toekomst. Deze investering vanuit CPNL maakt het mogelijk om in Nederland op bijna industriële schaal kunststof recyclingprocessen te onderzoeken en te optimaliseren  om zo het volume en de kwaliteit van kunststof recycling te verhogen.

Brightlands Circular Space  € 25 miljoen

Lia Voermans van Brightlands Circular Space kwam daarop ook met de geste nog meer vanuit de ketens en het ontwerp van producten te onderzoeken en ondernemen. Met hun investeringen vanuit o.a. CPNL kunnen ze starten met een House of Circular Design, een skid- en demo unit en een polymer processing faciliteit.   

De volgende stap voor CPNL en het Nationaal Groeifonds (NGF)

Het NGF is gericht op publieke investeringen die het Nederlandse verdienvermogen (structureel bbp) op (middel)lange termijn verhogen in lijn met kabinetsdoelstellingen. Hiermee kan de transitie worden gemaakt naar een duurzame economie en samenleving en de daarmee gepaarde innovatiekracht leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote uitdagingen zoals deze projecten klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen. De investeringen uit het NGF zijn gericht op twee pijlers: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. CPNL is een NGF programma uit de tweede ronde, bij een positieve evaluatie in juni 2024 zal de continuïteit voor nieuwe subsidieaanvragen tot 2025 bevestigd worden. Het CPNL heeft 8 programmalijnen en een team van experts die helpen bij het adresseren van de knelpunten en het vinden van partijen om zo de subsidieaanvragen te laten aansluiten bij de actuele kennis en ontwikkelingen. 

Blijf op de hoogte van verdere ontwikkelingen en resultaten van deze baanbrekende projecten via LinkedIn en nieuwsbrieven.

Deel dit artikel: