Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid in de Circulaire Economie

2 minuten

Per 1 januari 2024 zijn er in Nederland zeven wettelijke Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheden (UPV’s) van kracht, samen met drie vrijwillige en drie financiële UPV’s. De oorsprong van UPV’s gaat terug naar de eeuwwisseling, met convenanten zoals die voor verpakkingen. Sinds 2021 wordt gesproken van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, als gevolg van het Besluit regeling voor uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Huidige UPV’s evolueren van inzameling en recycling naar aandacht voor materiaalgebruik, repareerbaarheid en hergebruik, waardoor een overgang van lineaire naar circulaire aanpak ontstaat. Branche- en ondernemersverenigingen informeren regelmatig over de regelingen  en de gevolgen ervan. Vanuit CPNL zien we de UPV als een goede stap richting circulariteit. Kunststoffen vinden we terug in bijna alle UPV’s. Daarom is ketensamenwerking voor bijvoorbeeld sorteerders en recyclers van kunststoffen belangrijk.  Een (vooralsnog) ontbrekend element in de circulaire keten is de verplichting voor alle producenten om gerecycled materiaal toe te passen in hun producten. Dit staat los van de norm voor een minimum-aandeel niet-fossiele polymeren/kunststoffen. Deze “bijmengverplichting”, vanaf nu de Nationale Circulaire Plastic Norm, start in 2027 met naar verwachting 15% en loopt op tot 25-30% in 2030.

Binnen de UPV is aandacht voor de ontwerpfase noodzakelijk om tot een circulaire keten en ketenverantwoordelijkheid te komen en is het essentieel om vanuit beleid en regelgeving samen met de markt te sturen op waardebehoud door hergebruik, hoogwaardige recycling en betere UPV’s.

ONDERSTAANDE UPV’S ZIJN OP DIT MOMENT IN WERKING (klik op upv voor meer informatie)

Zie ook:

Deel dit artikel: