Single Use Plastics Directive tips & links

2 minuten

Momenteel komen regelmatig vragen langs over de Single Use Plastics (SUP) richtlijn, omdat vanaf juli 2023 consumenten voor eenmalig te gebruiken vormvaste voedselverpakkingen en drinkbekers een meerprijs moeten betalen ten opzichte van het verpakte product. Bij ter plaatse bereide/gevulde producten moet bovendien een herbruikbaar alternatief aan de consument worden aangeboden. Dit zijn maatregelen om het gebruik van eenmalige kunststoffen te verminderen. 

Sinds januari 2023 moeten producenten een bijdrage betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen om de kosten van het opruimen van zwerfafval te vergoeden aan publieke gebiedsbeheerders. Dit is de zogenaamd Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV-zwerfafval). 

Wat onder de definitie valt en wat richtbedragen zijn en hoe deze vastgesteld moeten worden vraagt aandacht. Veel bedrijven willen weten of de maatregelen voor hen gelden, en wat dit dan eventueel betekent. Daarom heeft Roland ten Klooster, CPNL-programmamanager voor ontwerp een kort overzicht gemaakt met een aantal links naar bronnen waar de SUP-richtlijn wordt toegelicht. Ook een link naar een document met beslisbomen, definities en voorbeelden. 

Voor een overzicht van maatregelen:

https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-regels-voor-plastic-wegwerpbekers-en-bakjes/ (Kamer van Koophandel)

Per branche toegelicht: 

https://minderwegwerpplastic.nl/#branches (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) 

Om juiste afwegingen te kunnen maken is een afwegingskader gemaakt. In dit document zijn beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen opgenomen. Het document heet: Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Richtbedragen voor de meerprijs zijn opgenomen. Het document is te vinden via deze link: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-6f81592e08e011e8ea3739a9244fcaf6bded777d/pdf (een uitgave van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Hierin zijn veel beslisbomen opgenomen, het is daarbij belangrijk de documenten zorgvuldig door te nemen, de details zijn van belang. En daarbij te kijken naar deze vragen (ook uit het Afwegingskader): 

Verpakkingen van voorverpakt voedsel vallen onder de Regelgeving als de onderstaande checkvragen met ja kunnen worden beantwoord: 

  • Vraag 1: Is het product geschikt voor onmiddellijke consumptie?
  • Vraag 2: Wordt het product typisch vanuit de verpakking genuttigd?
  • Vraag 3: Is het gereed voor consumptie zonder verdere bereiding?
  • Vraag 4: Bevat de verpakking minder dan 2 porties (o.b.v. portiegroottelijst)
Deel dit artikel: