Subsidie Circulaire ketenprojecten (I&W)

2 minuten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opent op 4 april een subsidiekans via RVO, bedoeld voor ondernemers actief in Circulaire Plastics. Deze subsidie is beschikbaar voor zowel mkb- als grootondernemers die samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten, waarbij zij betrokken zijn bij ten minste 3 schakels van de keten. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die knelpunten wegnemen om producten, processen of diensten circulair te maken, zowel in bestaande als (deels) nieuwe ketens. De focus ligt op circulariteit, innovatie en samenwerking in het project. In samenwerkingsverbanden kan worden onderzocht hoe knelpunten kunnen worden opgelost. Het projectresultaat moet uiteindelijk op de markt worden gebracht of worden toegepast in de bedrijfsvoering.

Onder de ‘Subsidie Circulaire ketenprojecten’ kan elke ondernemer in de keten een aanvraag indienen voor maximaal 20.000 euro, waarbij 50% eigen financiering vereist is.

De aanvraagperiode start op donderdag 4 april 2024. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Subsidie Circulaire ketenprojecten op: Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl)

 

Deel dit artikel: