Eerste bijeenkomst Programmaraad Circular Plastics NL

2 minuten

Op dinsdag 11 april vond de eerste programmaraad bijeenkomst van Circular Plastics NL (CPNL) plaats. Voorzitter van het bestuur Bert van der Zwaan heette de 9 raadsleden van harte welkom. Met veel positieve energie is gesproken met het bestuur en het team van CPNL over de kansen voor het circulair maken van de plastics keten in 2050 met het CPNL-programma, een initiatief van het nationaal groeifonds.

Toekomstbestendig
De leden van de raad zetten zich in voor de verbetering en de versnelling van het programma, zodat de programmalijnen samen het fundament vormen voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen. Ze adviseren om te zorgen dat de uitrol van het programma blijft aansluiten bij de actuele ontwikkeling in de industrie en de aanwezige kennis in Nederland. Het programma omhelst fundamenteel onderzoek tot opschaling.

Welke taak heeft de programmaraad?
De leden van de programmaraad vormen een belangrijke verbinding met het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten. Ze vertegenwoordigen een branche of nemen deel aan de programmaraad op persoonlijke titel. Verwacht wordt na de zomer de raad uit te breiden voor een bredere vertegenwoordiging en een nog groter bereik.

De huidige leden van de programmaraad:

  • Drea Berghorst, Director Plastics Europe
  • Jacques Joosten, Voorzitter bestuur DPI
  • Taco van der Maten, Segment manager MalvernPanalytical
  • Gerben Meier, Directeur R&D LyondellBasell
  • Klaartje Rietkerken-van Gaans, Operationeel directeur ISPT
  • Jan Roos, Director Sustainability Teijin Aramid
  • Hans Tanger, Directeur OPACKGROUP BV
  • Bert Weckhuysen, Hoogleraar Universiteit Utrecht
  • Helene van Zutphen, Directeur innovatie Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Lees hier meer over de CPNL-organisatie.

Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten, inclusief showcases om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050 en om de Nederlandse economie duurzame groeikansen te bieden. Er worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen. In showcases kunnen specifieke kringlopen gesloten worden. 

Deel dit artikel: