Op grote schaal sluiten van de plasticsketen vanaf de marketing en ontwerpfase

2 minuten

Systeemintegratie & ontwerp

Een van de acht programmalijnen van Circular Plastics NL (CPNL) is gericht op materiaal- en procestechnologische ontwikkelingen van circulaire plastics, inclusief het ontwerpen van verpakkingen en aandacht voor het reduceren en/of voorkomen van het ontstaan van microplastics.  

Deze programmalijn richt zich op systeemintegratie, waarvan ontwerp een onderdeel is. In dit programmaonderdeel komt de afhankelijkheid van de ontwerpfase aan bod bij materialen en (eind)producten die worden hergebruikt of gerecycled. Daarnaast is er aandacht voor toolontwikkeling, zodat de impact van het ontwerp op duurzaamheid makkelijk inzichtelijk kan worden gemaakt. Zo kan sturing gegeven worden aan de ontwerpcriteria en voorwaarden bij (nieuwe) productontwikkelingen om daarmee de recycleerbaarheid te vergroten.   

Roland ten Klooster is aangesteld als programma-manager voor het onderdeel Ontwerp van deze CPNL-programmalijn. “Kan niet, bestaat niet. De rol van het ontwerp en ontwikkeling van plastic verpakkingen is groot, maar ook deze keten is te sluiten. Ik zoek graag de knelpunten in de waardeketen op om aan te tonen dat het mogelijk is om de plasticsketen bij verpakkingen technologisch, maar ook vanaf de marketing en ontwerpfase op grote schaal te sluiten.” 

Roland ten Klooster programmamanager voor Ontwerp bij Circular Plastics NL

CPNL Roland ten Klooster
Roland ten Klooster by Martijn Gijsbertsen

Als manager voor het onderdeel ontwerp zorgt Roland voor de operationele en organisatorische activiteiten en aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in de industrie om de programmadoelen te borgen. Als onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma werken bij Circular Plastics NL industrie en de onderzoekswereld samen om de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken. 

CPNL heeft met Roland als programma manager een expert op het gebied van productontwikkeling binnengehaald die met zijn kennis en ervaring een zeer welkome aanvulling is voor het team.  Roland verbindt de wetenschap met de praktijk, is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen dit het speelveld van ontwerp van en met plastic materialen.  Naast een verbindende rol in de markt zal hij waar nodig ook zijn collega programmalijn managers ondersteunen met design vraagstukken. 

Marc Spekreijse, algemeen directeur Circular Plastics NL:

CPNL heeft met Roland als programma manager een expert op het gebied van productontwikkeling aangesteld die met zijn kennis en ervaring een zeer welkome aanvulling is voor het team. Roland verbindt de wetenschap met de praktijk, is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het speelveld van ontwerp van en met plastic materialen.  Naast een verbindende rol in de markt zal hij waar nodig ook zijn collega programmalijn managers ondersteunen met design vraagstukken. 

Over Roland ten Klooster

Roland ten Klooster studeerde in 1987 af als MSc in Industrial Design Engineering aan de Technische Universiteit Delft op het ontwerp van een plastic verpakking voor bier voor Heineken. Hij werkte een jaar voor Heineken Technical Services en bij Formaat, een bureau in productontwikkeling. 

In 1991 was hij een van de oprichters van Plato product consultants, een bureau dat uitgroeide tot specialist in constructief verpakkingsontwerp en dat actief is voor multinationals en KMO’s. Activiteiten van het bureau zijn ontwerp en engineering van verpakkingsconcepten van schets tot lopende verpakkingslijn.   

Roland schreef een proefschrift over hoe beslissingen worden genomen op het gebied van verpakkingsontwerp en kwam met een methodische aanpak om dit proces te optimaliseren, dat hij in 2002 verdedigde aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2006 heeft hij een parttimefunctie aan de Universiteit Twente met de leerstoel Packaging Design and Management. Tot nu toe studeerden meer dan 130 masterstudenten af op verpakkingen en naar schatting 70-80 werken in het veld als verpakkingsontwerper, ingenieur, technoloog of onderzoeker. 

‘Van afval weer terug naar grondstoffen met innovatie’

‘Van afval weer terug naar grondstoffen met innovatie’  

Roland over de rol van het ontwerp van kunststof verpakkingen en systeemintegratie bij het doel van CPNL: het circulair maken van de keten in NL: “Er is meer kennis nodig om eerder in de keten een duurzame keuze te maken. Waarin in de ontwerpfase scherpere keuzes worden gemaakt levert dat integraal beter te recyclen materialen op. Het Circular Plastics NL programma biedt een mogelijkheid om in kaart te brengen waar een kennisinjectie nodig is met een hulpmiddel, het ‘multi-criteria decision-support tool’.  Hiermee kan gestuurd worden op voorwaarden voor een circulair ontwerp van verpakkingen. In mijn rol als programmamanager kijk ik vooral uit naar de momenten waarop we vastlopen en waar ik aan de oplossing kan bijdragen door het omzetten van kennis naar praktijk.” 

Deel dit artikel: