Onderzoek ‘Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland’

2 minuten

Een recent uitgevoerd onderzoek genaamd ‘Kunststof Grondstoffen voor Recycling in Nederland’, vandaag gepresenteerd aan Focco Vijselaar, CEO van VNO-NCW, benadrukt de leidende positie van Nederland in Europa wat betreft het hergebruik van hulpbronnen. Door gebruik te maken van de chemische, kunststof- en afvalindustrieën plaatst ons land zich aan de voorhoede om hetzelfde te bereiken voor kunststoffen. Het uitgebreide onderzoek door KPMG benadrukt deze vooruitzichten.

De Nederlandse industrie streeft ernaar om over te stappen van virgin plastics naar circulaire grondstoffen afkomstig van plastic afval en bio-based materialen voor de productie van nieuwe kunststoffen. Deze verschuiving biedt aanzienlijke klimaatvoordelen, variërend van het verminderen van de verbranding van plastic tot het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen in de productie. Desondanks worden dit soort transities gehinderd door verschillende uitdagingen. Het onderzoek van KPMG analyseert minutieus het aanbod en de verwachte vraag naar plastic afval bestemd voor recycling. Vervolgens worden beleidsopties geschetst die een gesloten kringloopsysteem kunnen vestigen, gericht op het optimaliseren van het hergebruik van plastic. Niet in de laatste plaats blijkt plastic afval een cruciaal alternatief te zijn voor fossiele grondstoffen uit aardolie, waardoor de noodzaak van voldoende beschikbaarheid benadrukt wordt.

VOLDOENDE AANBOD VAN PLASTIC UIT AFVAL NODIG VOOR DUURZAAMHEID
Het onderzoek van KPMG benadrukt een naderende kloof tussen de verwachte vraag naar plastic afval en het werkelijke aanbod in de komende jaren. Gedreven door nieuwe Europese en nationale wetgeving die het gebruik van gerecyclede materialen in nieuwe producten verplicht stelt, bereiden de Nederlandse chemische en kunststofindustrieën zich voor op deze regelgeving. Concrete plannen voor multimiljoeneninvesteringen in chemische recyclingfaciliteiten duiden op een potentiële verdubbeling van de capaciteit voor het recyclen van plastic afval tot meer dan 2.200 kiloton tegen 2030. Hoewel deze ontwikkeling veelbelovend is, voorspelt KPMG dat de beschikbaarheid (aanbod) van plastic afval tegen 2030 zal stagneren rond de 1.000 kiloton. Dit vereist aanvullende maatregelen om deze kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrie voldoet aan de Europese doelstellingen voor klimaatneutrale productie en een circulaire plastic keten.

BENUTTEN VAN POTENTIE MET STRATEGISCHE MAATREGELEN
Om de recycling van plastic in Nederland en Europa te stimuleren, stelt KPMG verschillende beleidsopties voor waarbij de overheid de benodigde voorwaarden kan faciliteren. Deze maatregelen omvatten het verbeteren van samenwerking tussen industriële sectoren en het implementeren van strategieën voor verbeterde voor- en nasortering van ingezameld plastic afval. Dit streven beoogt te voorkomen dat zoals nu het geval is, 70% van de jaarlijks ingezamelde 1.698 kiloton aan plastic afval in Nederland wordt verbrand. Naast dit onbenutte potentieel in huishoudelijk afval blijft er aanzienlijke ruimte om plastic terug te winnen uit commerciële en industriële afvalstromen. Zelfs met strategische interventies zal er echter nog steeds een aanzienlijke behoefte zijn aan circulaire grondstoffen uit andere delen van Europa. Volgens KPMG moet Nederland pleiten voor een gelijk speelveld dat het gemakkelijker maakt om plastic afval binnen Europa te verschepen en dringend barrières aanpakken die het gebruik van plastic afval als hernieuwbare grondstof momenteel belemmeren. De auteurs van het rapport stellen: “Anders zou de recycling van plastic afval in Europa mogelijk niet de gewenste vooruitgang boeken. Het realiseren van een volledig circulaire keten in Europa vereist nauwe samenwerking op Europees niveau in recycling.”

Focco Vijselaar, CEO van VNO-NCW, merkt op: “Dit onderzoek markeert een cruciale stap van afvalverwerkers, de chemische industrie en de kunststofsector richting groen plastic. Door massaal plastic te recyclen en methoden zoals chemische recycling toe te passen, zal Europa zijn afhankelijkheid van verschillende fossiele hulpbronnen wereldwijd verminderen. Bovendien zullen deze innovaties ons vooruit helpen en de blijvende concurrentiekracht van onze maakindustrie verzekeren. Dit biedt de beste garantie voor goedbetaalde groene banen met verminderde impact op de wereld en de omgeving waarin mensen leven en recreëren.”

Marc Spekreijse, directeur Circular Plastics voegt toe: “De onderzoeksresultaten benadrukken het belang van het CPNL-programma. We moeten in Nederland samenwerken met Europa om te kunnen investeren in opschaling en innovatie. Mechanische recycling blijft van groot belang, maar is niet geschikt voor alle materiaalstromen. Innovaties in chemische recycling verdienen eveneens aandacht en investeringen. Door vooruitgang te boeken op beide technologieën kan de vereiste capaciteit en procesefficiëntie worden behaald.”

WILT U MEER WETEN?
Het onderzoek ‘Kunststof Grondstoffen voor Recycling’ werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Plastics Europe Nederland en de Versnellingstafel voor Chemische Recycling.

Lees hier het volledige rapport (in het Engels)

of de Nederlandse samenvatting 

of kijk het webinar terug waarin op 14 december 2023 door KPMG de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd zijn.

 

Kijk op onze kennis pagina voor meer informatie over circulariteit en plastics.

 

 

 

Deel dit artikel: