CPNL investeert in ontwikkeling plasticrecycling bij onderzoeksinstituut NTCP

2 minuten
Modulaire wasinstallatie voor de recycling van plastic bij NTCP in Heerenveen

Duurzame oplossingen voor verbeterde plasticrecycling krijgen impuls vanuit Nationaal Groeifonds programma Circular Plastics NL

Heerenveen, 11 april 2024

Er is dringend behoefte aan innovaties in de ontwikkeling en recycling van plastic verpakkingen en verpakkingsafval om de overgang naar circulariteit te bevorderen in plaats van deze waardevolle grondstoffen te verbranden. Vanwege de kennispositie van NTCP en de urgentie van het onderwerp, investeert de overheid 12 miljoen Euro vanuit Nationaal Groeifonds programma Circular Plastics NL (CPNL) in een uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten van NTCP. Onafhankelijk instituut NTCP in Heerenveen heeft sinds haar oprichting in 2018 een belangrijke rol in het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van innovaties rondom het sorteren en wassen van plastic verpakkingsafval om dit geschikt te maken voor recycling. In de afgelopen vijf jaar is het kenniscentrum uitgegroeid tot een Europese koploper op dit gebied met veel (inter)nationale partners en klanten uit zowel de industrie, overheid als onderzoek.

Samenwerking met CPNL

Het doel van het achtjarige CPNL-programma is plastic volledig circulair te maken en de transitie te versnellen. CPNL directeur Marc Spekreijse: “Oplossingen om de kwaliteit en kwantiteit van de recycling te vergroten kunnen met de open-infrastructuur bij NTCP laagdrempelig onderzocht en ontwikkeld worden in samenwerking met industrie, ondernemers en onderzoekers om zodoende hoogwaardiger en efficiënter te recyclen. Door de toekenning van deze subsidie aan NTCP wordt een belangrijke en noodzakelijke stap gezet met investeringen om het “karakteriseren, sorteren en wassen” van plastic afvalstromen verder te ontwikkelen. Deze voorbewerking is één van de knelpunten in vrijwel alle waardeketens die we moeten oplossen om de transitie naar meer circulariteit te versnellen.”

Verdienvermogen vergroten door innovatief onderzoek naar plastic recycling

Om van plastic afval een nieuwe grondstof te maken is, naast het terugdringen van het gebruik van plastic en een goed georganiseerd inzamelsysteem, het opwerken (sorteren en wassen) van het afval een cruciale stap. NTCP neemt een unieke positie in omdat het toegepaste onderzoek naar plastic uit huishoudelijk afval wordt uitgevoerd op relevante schaal met eigen industriële installaties. Hierdoor kunnen nieuwe technologieën en processen in een realistische, maar gecontroleerde omgeving worden ontwikkeld en getest en wordt daadwerkelijke implementatie versneld. Dit is hard nodig omdat het percentage plastic dat gerecycled wordt omhoog moet en er daarnaast veel typen plastic producten zijn die nu nog helemaal niet gerecycled worden. NTCP werkt samen met alle partijen uit de keten, van producenten die verpakkingen op de markt zetten tot aan de sorteerders en recyclers (mechanisch en chemisch) die het materiaal weer als grondstof beschikbaar maken om het toe te passen in nieuwe producten. Door de bijdrage van CPNL investeert Nederland in een ontwikkeling die een belangrijke bijdrage levert aan de oplossingen die leiden tot meer circulariteit en daarmee tot een duurzame en structurele economische groei.

Deel dit artikel: