Nationaal Groeifonds Forum: Van Elkaar Leren en Impuls Geven aan Verduurzaming

2 minuten

Circular Plastics NL heeft deelgenomen aan de eerste groep van het NGF Forum. Deze bijeenkomsten brengen de leiders van 10 Nationaal Groeifonds programma’s samen met als doel versneld te leren en waardevolle ervaringen te delen.

Het NGF Forum heeft professionals uit verschillende sectoren bijeengebracht, waaronder onze eigen directeur Marc Spekreijse en

Hedwich Teunissen, CropXR

Freeke Heijman-te Paske, Quantum Delta

Ed Buddenbaum, GroenvermogenNL

Janneke J. Timmerman, Health-RI

Erik Eijrond, RegMed XB

Nettie Buitelaar, Biotech Booster

Friso Smit, Oncode Accelerator

Liselore Havermans, Toekomstbestendige Leefomgeving

Sander Ruiter, AiNed

Deze eerste bijeenkomsten op 13 december 2023 en 10 januari hebben al vruchtbare resultaten opgeleverd, met een open uitwisseling van waardevolle inzichten en een focus op het benutten van elkaars sterke punten. Marc Spekreijse benadrukte het belang van het delen van expertise en het gebruik maken van bewezen formats uit andere NGF-programma’s om het proces van Circular Plastics NL en de projecten te versterken.

Het gezamenlijke doel van het NGF Forum is om te innoveren, te investeren in duurzame oplossingen en een circulaire toekomst te creëren. Door nauwe samenwerking en kennisdeling streven de deelnemers ernaar om duurzaamheid en circulariteit naar een hoger niveau te tillen.

Circular Plastics NL zal nauwlettend de ontwikkelingen met het NGF Forum volgen en updates delen via LinkedIn en de maandelijkse CPNL updates. Als organisatie zijn we vastbesloten om bij te dragen aan het versnellen van positieve veranderingen in onze industrie. Samen met andere toonaangevende spelers binnen het NGF Forum willen we een positieve impact maken, van elkaar leren en gezamenlijk versnellen. In februari, april en juni komt het forum weer bij elkaar.

Volg onze reis en blijf op de hoogte van de inspanningen van Circular Plastics NL om duurzame oplossingen mogelijk te maken en een circulaire toekomst te realiseren. Samen kunnen we een significant verschil maken en werken aan een toekomstbestendige wereld.

Deel dit artikel: