Presentatie aan minister van EZK

2 minuten

Veel enthousiasme voor de presentatie van Circular Plastics NL aan minister Micky Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Brightlands Chemelot Campus!

Esther van den Beuken  presenteerde het programma van het Nationaal Groeifonds van 450 miljoen euro met als doel circulaire kunststoffen in Nederland op te schalen en richt zich op zowel technologische als maatschappelijke vraagstukken.

“Met meer dan 170 steunbetuigingen uit de gehele kunststofwaardeketen willen we dit programma tot een succes maken en daarmee bijdragen aan een CO2-reductie van 1 Mton, een besparing van 500 kton ruwe olie en het realiseren van economische groei”.

Hiervoor gaan we in Circular Plastics NL:

  • een beslissingsondersteunende tool ontwikkelen om belanghebbenden te adviseren bij duurzame circulaire beslissingen,
  • circulaire kunststoffen ontwerpen,
  • sorteer- en wasmethoden ontwikkelen voor de toekomstige sorteer- en
  • nieuwe complementaire recyclingtechnologieën ontwikkelen en opschalen, waaronder mechanische recycling, ontbinding, chemische en thermochemische recycling.

 

Daarnaast investeert Circular plastics NL in infrastructuur bij Brightlands Circular Space en in een incubatorprogramma.

Het programma start in januari 2023 en de voorbereidingen zijn al gestart.

Volg Circular Plastics NL voor updates!

Deel dit artikel: