De wetenschappelijke basis leggen voor technologie van de toekomst

2 minuten

Incubator Programma

Een van de acht programmalijnen van Circular Plastics NL (CPNL) is de incubator, waar kennisinstellingen samen met bedrijven kunnen onderzoeken welke materialen, karakterisatiemethoden, procestechnieken en recyclingmethoden veelbelovend zijn.  

Deze incubator programmalijn heeft verschillende doelen. Het biedt een wetenschappelijke en technologische kennisbasis voor de andere programma’s, het leidt een nieuwe generatie hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs op en het creëert nieuwe technologievelden die de Nederlandse industrie van de toekomst stimuleren. 

Maurits Boeije programma manager voor ‘incubator’ bij Circular Plastics NL

Maurits Boeije is in deze functie verantwoordelijk voor dit onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL, waarin industrie en de onderzoekswereld samenwerken om de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken.

Hij zorgt voor de operationele en organisatorische activiteiten die gepaard gaan met de uit te zetten subsidieaanvraag en projecten die daaruit komen om zodoende versnelling van de ontwikkelingen in de industrie en realisatie van de programmadoelen te borgen. Naast manager voor de incubator is Maurits secretaris voor het CPNL-bestuur.

“Het is belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwende ideeën waarbij zowel universiteiten, hogescholen als TO2 instellingen samen met bedrijven een bijdrage kunnen leveren. Ik hoop dat dit achtjarige programma kan leiden tot nieuwe materialen of technologieën die bijvoorbeeld via startups de markt kunnen vinden. Aan de andere kant hoop ik dat hedendaagse problemen uit de praktijk met wetenschappelijke kennis opgelost kunnen worden.”  

NWO verwacht publicatie voor incubator in oktober.

Om de CPNL doelen te halen kan via de NWO call Plastics circulair maken: technische innovaties onderzoek gedaan worden naar nieuwe materialen (polymeren), effectievere karakteriseer-, sorteer- en wastechnologieën en recyclingtechnieken voor plastics. 

Er kan onder meer onderzoek gedaan worden naar het ontwikkelen van materialen en additieven die het recyclingproces van plastics makkelijker maken. Ook ontwikkeling van efficiëntere en effectievere karakteriseer-, sorteer- en was-technologieën kan worden onderzocht. Verder kan er gekeken worden naar nieuwe recyclingmethoden die nog niet op grote schaal worden toegepast en ervoor zorgen dat het recyclen efficiënter wordt. Ook is er ruimte voor onderzoek naar het ontstaan, voorkomen of mitigeren van microplastics in het recyclingproces.

De aankondiging van het voorgenomen onderzoeksprogramma via NWO, met de mogelijkheid tot het aanvragen van financiering, wordt gepubliceerd via een call for proposals via de ‘Staatscourant’. Er is zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoek waaruit maximaal tien onderzoeksvoorstellen zullen worden toegewezen. De onderzoeken hebben een looptijd van vijf jaar.

‘Van industrie tot start-ups’

Het is inspirerend om te zien dat zoveel verschillende partijen in dit programma samen willen werken voor een circulaire toekomst. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om deze uitdagingen nu aan te pakken zodat we een betere toekomst maken voor onze kinderen. Ik draag hier graag aan bij en wil private partijen, van de industrie tot startups samenbrengen met publieke partijen, van de overheid tot maatschappelijke organisaties. Als programmamanager wil graag bijdragen aan het circulair maken van onze kunststof-industrie, aldus Maurits Boeije over het incubator programma van CPNL. 

Marc Spekreijse, algemeen directeur Circular Plastics NL:

“We zijn blij dat Maurits zich ontfermd over de incubator binnen ons programma. Met zijn academische achtergrond en ervaring binnen NWO en de Topsector Chemie voegt hij veel waarde toe aan het opzetten van de calls voor wetenschappelijk onderzoek. We kijken uit naar een snelle en effectieve start van het programma en vertrouwen erop dat Maurits samen met NWO het benodigde wetenschappelijke onderzoek om de plastics keten circulair te maken weet te faciliteren.”

Programma manager incubator

Over Maurits Boeije

Maurits Boeije is een ervaren professional met een brede achtergrond op het gebied van materialen en beleid. Als secretaris van het Nationaal Platform Plastics Recycling was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Circulaire Plastics initiatief. Eerder heeft hij gewerkt bij NWO en de Topsector Chemie op diverse thema’s, waaronder elektrificatie van de chemische industrie en geavanceerde materialen. Verder was hij secretaris van de werkgemeenschap chemische conversie. Hij heeft een master vaste stof chemie behaald aan de Radboud Universiteit en is gepromoveerd aan de TU Delft op vaste stof fysica. Vervolgens heeft hij een paar jaar bij VSPARTICLE gewerkt, een startup die onderzoekers helpt in de synthese van nanomaterialen. Daar heeft hij bijgedragen aan twee hoofdstukken van een boek over spark ablation met de focus op verschillende toepassingen en synthese. Voordat hij fulltime aan de slag ging als secretaris van het bestuur, heeft Maurits enkele jaren gewerkt bij NWO. 

 

Meer informatie en matchmaking

Ben je betrokken bij een onderzoeksorganisatie gericht op technische innovaties om plastics circulair te maken? Via de incubator zoeken we naar kennisinstituten die onderzoek kunnen doen naar het ontwikkelen van materialen en additieven die het recyclingproces van plastics makkelijker maken. Meld je dan aan voor  de online informatiesessies of kom naar de CPNL middagsessie op donderdag 21 september in de Boschzaal tijdens de Kunststoffenbeurs in Den Bosch.

Op 21 september van 13:30 – 15:00 uur organiseert CPNL in de Boschzaal collaboratieve workshops om partijen die geïnteresseerd zijn bij elkaar te brengen en te ondersteunen om tot een aanvraag te komen.

Op 12 oktober van 9:00 – 13:00 uur organiseren CPNL, RVO en NWO een matchmaking ochtend om partijen die geïnteresseerd zijn bij elkaar te brengen en te ondersteunen om tot een aanvraag te komen.

In totaal zoeken we tien onderzoeksvoorstellen voor een looptijd van 5 jaar die in aanmerking kunnen komen voor de NWO call, waarbij 6 miljoen euro beschikbaar komt en naar verwachting in oktober opengaat.

 

 

 

Deel dit artikel: