CPNL Programmaraad vergroot expertise en draagvlak met nieuwe leden

2 minuten

Op dinsdag 12 maart 2024, tijdens de week van de Circulaire Economie kwam de programmaraad van Circular Plastics NL bijeen in Utrecht om stappen te zetten in het versnellen van de transitie naar circulaire plastics waardeketens. Een volledige circulaire economie in 2050, dat is waar Nederland naar streeft. Om dit te realiseren werkt CPNL samen met de overheid en vertegenwoordigers uit de hele keten. De leden van de raad zetten zich in voor de continue verbetering van het groeifondsprogramma, zodat de programmalijnen samen het fundament vormen voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen.

Toekomstbestendig

De bijeenkomst begon met een welkom vanuit CPNL bestuursvoorzitter Ton Geurts aan de nieuwe leden van de programmaraad met vertegenwoordigers vanuit Unilever en Verpact en een groepsfoto. De CPNL programmaraad bestaat nu uit de volgende leden, op de foto v.l.n.r.:

 • Hans Tanger, NRK/Directeur OPACKGROUP BV
 • Taco van der Maten, COAST/Segment manager MalvernPanalytical
 • Bert Weckhuysen, Hoogleraar Universiteit Utrecht
 • Robert Seegers, Directeur Strategie, Kennis en Innovatie a.i. Verpact
 • Mark Schmets, toehoorder Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Drea Berghorst, Director Plastics Europe
 • Klaartje Rietkerken-van Gaans, Operationeel directeur ISPT
 • Jan Roos, Director Sustainability Teijin Aramid
 • Kim Meulenbroeks, Manager Innovation Renewi Nederland
 • Thor Tummers, Issues & External Affairs Manager Unilever
 • Gerben Meier, Directeur R&D LyondellBasell
 • Ronald Korstanje, Program Director Circular Plastics DPI-ISPT (niet op de foto)

De programmaraad van CPNL is aangesteld om met haar kennis en ervaring de belangrijke verbinding te vormen tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten. Ze vertegenwoordigen een branche of nemen deel aan de programmaraad op persoonlijke titel.

Tijdens bijeenkomst werd de voortgang van het Groeifonds programma besproken en was er ruimte voor de discussie welke stappen in de diverse waardeketens gezet moeten worden om de 2030 ambitie van 50% te halen. In een circulaire economie wordt er zo min mogelijk afval geproduceerd en gaan we voor onnodige verspilling van grondstoffen en reststoffen, waarbij minder kunststofafval de verbrandingsoven in moet gaan. Om een verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van recycling te realiseren is een gelijk speelveld en verdienvermogen met Nederlandse en Europese richtlijnen en regelgeving nodig. Voor een dergelijke economie zijn bedrijven en initiatieven in de plastic industrie onmisbaar. Het bereiken van de klimaatdoelen, het verminderen van druk op onze leefomgeving en het terugbrengen van CO₂-uitstoot kan alleen door met verschillende (internationale) partijen samen op te trekken.

Deel dit artikel: