Circular Plastics NL tijdens ‘Dare to Be Circular’ van BISCI

2 minuten

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) organiseerde op donderdag 2 maart het evenement ‘Dare to Be Circular’ in het MECC in Maastricht. Marc Spekreijse directeur van Circular Plastics NL nam deel aan een panelsessie over de rol van de overheid en de samenleving in een circulaire economie.

Bedrijfsleven, studenten, docenten en onderzoekers
BISCI verwelkomde een grote groep aanwezigen van topmanagement van het bedrijfsleven tot internationale studenten, docenten en onderzoekers. Uit het grote enthousiasme van de meer dan 200 deelnemers blijkt dat het thema leeft en er hard aan gewerkt wordt.  Tijdens het event kwam zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkvoorbeelden aan de orde.

Samenwerken aan duurzame supply chains
De wereld verandert snel en er gaat de komende jaren nog veel meer veranderen. Wereldwijde goederenstromen en toeleveringsketens staan op een kantelpunt. Van ouderwets denken in ketens waarin goederen zo goedkoop mogelijk van A naar B worden vervoerd, zien we een verschuiving naar intensievere samenwerking binnen slimmere ketens waarin digitalisering, data en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol spelen. Door onder andere een schaarste aan grondstoffen en stijgende energieprijzen worden bedrijven en overheden gedwongen om samen te werken aan duurzame supply chains. Dat geldt voor plastics natuurlijk ook.

Het doel van Circular Plastics NL (CPNL) is dan ook om plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. De programmalijnen van CPNL richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten.

De rol van de overheid en de samenleving in een circulaire economie
In de Chemische breakout sessie gingen panelleden Marc Spekreijse managing director van Circular Plastics NL, Guy de Sevaux (Invest-NL), Anton van Beek (the Dow Chemical Company), Loek Radix (Chemelot) in op de rol van de overheid en de samenleving in een circulaire economie

Zo werd benadrukt dat we in een circulaire toeleveringsketen producten moeten maken zonder uitstoot. In de chemische industrie wordt bijvoorbeeld 30% uitgestoten tijdens de productie van het product, terwijl de overige 70% in het product zelf zit. Hieruit blijkt dat het circulariteitsaspect van chemische producten een belangrijke rol speelt in de levenscyclus van het product. Daarnaast is de schaal waarop circulariteit moet worden toegepast enorm in de chemische industrie. Ook werd vermeld dat de waarde van vandaag niet de waarde van morgen is en dat bedrijven daarom hun waarde propositie voortdurend moeten evalueren.

Marc Spekreijse lichtte het programma van Circular Plastics NL toe met een focus op de supply chain uitdagingen in de plastic waarde keten.  “Plastic waste” heeft waarde, maar is ook volumineus. Wat zijn de ideale locaties om het te recyclen in de keten, waar is het nodig in de volgende stap in het proces?  Hoe vinden we de juiste “supply – demand” balance in een markt waar iedereen op zoek is naar feedstock voor zijn/haar proces.  Hoe gaan we om met de enorme hoeveelheden die gerecycled moeten gaan worden en hoe verbeteren en borgen we de kwaliteit van het recyclaat zodat het meer, hoogwaardiger en efficiënter kan worden ingezet?

Read more on the website of BISCI.

 

 

 

BISCI is het samenwerkingsverband van Universiteit Maastricht (UM), TNO en Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Centre of Expertise KennisDC Logistiek) mede gefinancierd door Provincie Limburg.

 

Deel dit artikel: