Investeren in technologie voor opschaling van polymeer recycling

2 minuten

Programma chemische depolymerisatie 

Een van de acht programmalijnen van Circular Plastics NL (CPNL) is gericht op het chemisch depolymerisatie, met name  op de chemische recycling van polycondensaten en de-vulkanisatie van synthetisch rubber. Het gaat hierbij niet alleen om de ontwikkeling van (efficiëntere) depolymerisatie processtappen, maar ook op optimale en laag-energetische purificatie technologieën. Het doel is mede om de crude monomerenkosten-efficiënt te zuiveren tot hun hoog zuivere vorm geschikt voor her-polymerisatie. Om grootschalige toepassing mogelijk te maken worden investeringen gedaan voor opschaling en worden showcases gefinancierd. 

Jan Willem Slijkoord is aangesteld als programma-manager voor deze CPNL-programmalijn, m.u.v. de textiel waardeketen. “Ik heb altijd wel ideeën die kunnen leiden tot nieuwe inzichten. De invloed van het ontwerp en samenstelling van plastic producten en verpakkingen, tapijt en rubber is groot en complex. We richten ons op feedstock ketens die met goedkope en eenvoudiger recycling processen niet recyclebaar zijn.  Want ook deze ketens moeten we pogen te sluiten. Binnen de kaders van het programma chemische recycling gaan we de daad bij het woord voegen: versneld innoveren om te komen tot concrete processen die het onderscheidend vermogen en de duurzaamheid in deze sector verder vergroten.” 

Jan Willem Slijkoord programmamanager voor chemische depolymerisatie bij Circular Plastics NL  

Als programmamanager chemische depolymerisatie zorgt Jan Willem voor de inhoudelijke invulling van dit programmaonderdeel. Hierbij zal gekeken worden welke innovaties in chemische depolymerisatie noodzakelijk zijn om het onderscheidend vermogen van onze industrie te versterken. Ook snelheid van innovatie is daarbij van belang. Om de inhoud van dit programma aan te scherpen werkt Jan Willem nauw samen met de industrie en de onderzoekswereld om de een zo goed mogelijke innovatie focus voor dit programma te kunnen realiseren. 

Marc Spekreijse, algemeen directeur Circular Plastics NL,  over Jan Willem:  

“CPNL heeft met Jan Willem als programma manager voor het recyclen van polycondensaten middels chemische depolymerisatie een zeer ervaren professional met veel kennis en een verbinder aangesteld om het team te versterken. Hij kent de markt en de ontwikkelingen en als ondernemer ook de uitdagingen waar men in de transitie naar het circulair maken van de waardeketen voor staat.”   

Over Jan Willem Slijkoord 

Jan Willem Slijkoord is materiaalwetenschapper en ondernemer. Tijdens zijn 25-jarige carrière heeft hij gewerkt in procestechnologiebedrijven zoals Akzo Nobel, Tata Steel, Norit Activated Carbon en voor het Nationaal Laboratorium voor Toegepaste Wetenschappen, TNO. Daar was hij actief in verschillende rollen als materiaalwetenschapper, marketingmanager of business development manager. Tijdens zijn carrière heeft hij ruime ervaring opgedaan met de PET-vezels en PET-recyclingindustrie, maar ook met de verkoop van engineering en hoogwaardige polymeren. 

Met een sterke circulaire affiniteit om van “niets” “iets” te maken heeft hij in 2015  een tech startup opgericht die duurzame materiaaltechnologie ontwikkelt, CiorC. Voorbeelden zijn gerecyclede en biologisch afbreekbare polyesters voor 3Dprinten, meubelonderdelen op basis van ziekenhuisafval en geavanceerde mechanische recycling van polyester. 

 

‘Investeren in innovatie is noodzaak om circulaire impact te maken’  

“Recycling van kunststoffen kan en moet veel efficiënter, grootschaliger en beter, omdat we veel meer volume plastics moeten behouden voor kwalitatief en hoogwaardig hergebruik. Daarin kan voor moeilijk recyclebare stromen solvolyse of depolymerisatie van grote toegevoegde waarde zijn. We moeten niet alleen investeren in nieuwe depolymerisatie technologieën, maar ook in adequate laag-energetische zuiveringsstappen. Ook versnelling in de opschaling van deze innovaties is van belang. Ik kijk uit naar de showcases waarin ’technology-push’ en ‘market-pull’ samenkomen, en de deelnemers van de consortia als partners samenkomen.” 

Deel dit artikel: