Bezoek aan de Haven van Moerdijk met pyrolyse-olie-upgrader

2 minuten

Op  27 maart bracht de bestuurder van CPNL, Ton Geurts op uitnodiging van Groene Chemie Nieuwe Economie een bezoek aan de Haven van Moerdijk. Het bezoek omvatte een ochtendprogramma bij Shell Moerdijk, gericht op de pyrolyse-olie-upgrader voor circulaire nafta, onder begeleiding van Paul de Hoog van Shell. CPNL programma manager voor thermochemische recycling Joop Groen was ook aanwezig als expert en gastheer namens GCNE. De middagsessie werd gekenmerkt door diepgaande discussies, open kennisuitwisseling en intensief netwerken, wat de kern vormde van het middagprogramma.

In de chemiefabriek van Moerdijk produceert Shell basispolymeren op basis van fossiele en biomaterialen, die kunnen worden gebruikt voor diverse toepassingen zoals (bio)verpakkingsmateriaal of kleding. Daarnaast heeft Shell innovatieve procestechniek gerealiseerd waarbij plastic afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen voor chemische productie. Op deze manier draagt de chemische industrie bij aan de circulaire economie en wordt voorkomen dat plastic in het milieu belandt. Een bijzondere vermelding verdient de fabriek van Shell in de Verenigde Staten, waar plasticafval wordt verwerkt tot nieuwe basisgrondstoffen voor verschillende producten. Shell streeft ernaar om tegen 2025 wereldwijd jaarlijks één miljoen ton plastic afval te gebruiken als grondstof voor haar chemische installaties. Het bezoek aan de Haven van Moerdijk was niet alleen informatief, maar ook inspirerend, waarbij de nadruk lag op innovatie, duurzaamheid en samenwerking binnen de circulaire economie. Dit bezoek heeft de banden tussen CPNL en andere belangrijke stakeholders versterkt, en zal naar verwachting bijdragen aan verdere vooruitgang op het gebied van circulariteit in de chemische industrie.

Herman Wories vertegenwoordigde BioBasedCircular, terwijl Ton Geurts en Joop Groen respectievelijk Circular Plastics NL, BISCI, en CPNL/GCNE vertegenwoordigden.

Lees hier meer over thermochemische recycling als onderdeel van het Circulair Plastics NL programma.

Deel dit artikel: