Groei en versnelling van de circulaire plastic keten vanuit Noord-Nederland

2 minuten

Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds brengt een werkbezoek aan het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP)

Op dinsdag 13 februari brengt een deel van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds een werkbezoek aan het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in Heerenveen om tastbare resultaten en ontwikkelingen te zien die NTCP de afgelopen 5 jaar gerealiseerd heeft. NTCP is sinds 2019 het leidende onderzoeksinstituut in Europa op het gebied van het karakteriseren, sorteren en wassen van plastics uit (huishoudelijke) afvalstromen.

De oprichting van NTCP is destijds mogelijk gemaakt door publieke financiering vanuit het Ministerie van I&W, Provincie Fryslân en Stichting Afvalfonds Verpakkingen. NTCP onderzoekt nu de mogelijkheden voor uitbreiding in samenspraak met Circular Plastics NL (CPNL). CPNL is een onafhankelijk programma gestart vanuit het Nationaal Groeifonds.

De afvaardiging van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds, Sven Smit, Senior Partner McKinsey en Michiel Muller, CEO Picnic, zullen zich tijdens het werkbezoek uitgebreid laten voorlichten over het belang van goede voorbehandeling van afvalstromen om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van gerecycled plastic te verhogen.

NTCP, een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk is open voor samenwerking met alle partijen uit de keten en levert objectieve resultaten en adviezen. Het centrum biedt op relevante industriële schaal de mogelijkheid om testen en onderzoek uit te voeren, nieuwe technologieën te evalueren en processen te ontwikkelen en te toetsen voor zowel mechanische als chemische recyclingroutes. Door op deze schaal experimenten en onderzoek uit te voeren, wordt de implementatie in de industrie versneld.

Met deze aanpak heeft NTCP een unieke positie verworven in Europa en zelfs de wereld, wat geleid heeft tot opdrachten en samenwerking met vele regionale, nationale en internationale partijen uit de hele keten. Inmiddels is het team van NTCP gegroeid naar bijna 20 medewerkers die specifieke en unieke expertise hebben opgebouwd op het gebied van karakteriseren, sorteren en wassen.

Martine Brandsma, directeur NTCP: “De ontwikkeling naar een circulaire plastics keten is geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig ondersteunt de Nederlandse overheid, door middel van het Nationaal Groeifondsinitiatief CPNL, en benadrukt daarmee de noodzaak van investeringen in kennis en ontwikkeling evenals de kans om internationaal een onderscheidende positie te behouden.”

Karakteriseren, sorteren en wassen is een belangrijk onderdeel van het CPNL-programma. Samen onderzoeken we hoe de activiteiten van NTCP kunnen worden uitgebreid. Het is van belang om de kwaliteit van plastic recycling in Nederland te verbeteren en de capaciteit te vergroten om stappen te zetten richting circulariteit. NTCP staat open voor samenwerking met alle partijen. Ook voor de partners die vanuit CPNL open aanvragen hebben ingediend om nieuwe technologieën te beoordelen en processen te ontwikkelen en te testen voor zowel mechanische als chemische recyclingroutes.

Deel dit artikel: