Betere kwaliteit van recyclaten

2 minuten

Programma karakteriseren, wassen en sorteren 

Een van de acht programmalijnen van Circular Plastics NL (CPNL) is gericht op is gericht op karakteriseren, wassen en sorteren van plastic afval. Een cruciale stap om ons plastic afval weer terug in de keten te krijgen en opnieuw in te zetten als grondstof voor de plasticindustrie.  

Het doel van dit programmaonderdeel is om meer recyclaat van constante en hogere kwaliteit in de keten te krijgen. Dit kan onder andere door verbetering in sorteer-, scheidings- en wastechnologie en met inzet van doelgerichte analytische methoden

Louis Jetten programmamanager voor karakteriseren, wassen en sorteren bij Circular Plastics NL  

Dr. Louis Jetten is aangesteld als programma-manager voor deze CPNL-programmalijn: Karakteriseren, wassen en sorteren is essentieel in mechanische recycling. In het CPNL-programma is budget gereserveerd voor vernieuwend onderzoek om dit te versterken. In 2023 zijn dit in de subsidieregeling via RVO, drie tenders: materiaal karakterisering in het proces; inzet van een digitaal expertsysteem bij het sorteren van plastic artikelen; en het sorteren van synthetisch rubber.” 

Als programmamanager karakteriseren, wassen en sorteren is Louis verantwoordelijk voor dit onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL, waarin industrie en de onderzoekswereld samenwerken om de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken. Hij zorgt voor de operationele en organisatorische activiteiten die gepaard gaan met de uit te zetten subsidieaanvraag en projecten die daaruit komen om zodoende versnelling van de ontwikkelingen in de industrie en realisatie van de programmadoelen te borgen. 

Marc Spekreijse, algemeen directeur Circular Plastics NL,  over Louis:  

“Louis is een zeer ervaren professional met veel kennis en een verbinder die aangenomen is om het team per 1 augustus te versterken. Hij is een verbinder en gedreven expert met een uitgebreid netwerk en is bereid om samen met ons een bijdrage te leveren aan duurzame technologieën.”   

Over Louis Jetten 

Louis heeft ruim 35 jaar ervaring in kunststoffen, in de recycling, materiaalontwikkeling en verwerking. Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar innovatie en ontwikkeling door samenwerking in de keten. 

Hij heeft chemie gestudeerd in Nijmegen gevolg door een promotie in vaste-stof-chemie. 

Bij DSM heeft hij gewerkt in de ontwikkeling van LLDPE en in de in de mechanische recycling van kunststoffen bij Reko BV. Daarna heeft hij bij TNO Chemie en bij DPI Value Centre business ontwikkeling gedaan, onder andere door het opzetten van samenwerkingen van bedrijven en het realiseren van marktkansen, deels op het gebied van kunststof recycling, en het inzetten van recyclaten. 

Bij 4PET Recycling was hij in een leidinggevende functie verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering door optimalisaties in het recyclingproces. Momenteel is hij als zelfstandig ondernemer actief als projectleider voor het InReP project van DPI/ISPT en adviseert hij MKB-bedrijven in kunststof recycling, zowel in Nederland als internationaal. 

 Betere kwaliteit van recyclaat 

“Om de inzet van gerecyclede plastics te verhogen moeten recyclaten zuiver en veilig zijn. Afscheiden van verontreinigingen is daarbij essentieel. Dit kan door sorteren voor het recyclingproces en scheidingsstappen in het proces zelf. Om vast te stellen of aan polymeerspecificaties en zuiverheidseisen wordt voldaan zijn betrouwbare analytische methoden vereist die relatief eenvoudig en tegen lage kosten gebruikt kunnen worden. Een geïntegreerde ontwikkeling van analyse en recycling technologie moet leiden tot betere recyclaten.”

Voor meer informatie over de aankomende calls

Voor toekomstige updates over het CPNL-programma nodigen wij u uit om Circular Plastics NL te volgen via LinkedInen u te abonneren op de nieuwsbrief. Louis en de leden van het CPNL-team zullen tijdens deze aankomende evenementen meer informatie geven over de eerste oproepen. Om u verder te helpen en om te beginnen met matchmaking, nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de volgende evenementen:

Deel dit artikel: