Benoeming van bestuurslid CPNL: Ton van der Giessen volgt Just Jansz op

2 minuten

Leiden, 18 december 2023

Stichting Circular Plastics NL kondigt met genoegen de benoeming aan van Ton van der Giessen als nieuw bestuurslid als opvolger van Dr.ir. Just Jansz. Samen met bestuursvoorzitter Prof.dr. Bert van der Zwaan, neemt Dr.ir. Just Jansz afscheid na succesvolle afronding van de eerste fase van het Nationaal Groeifondsprogramma. Op 22 november is de benoeming van de nieuwe voorzitter van het bestuur aangekondigd.

De benoeming van Ton van der Giessen complementeert samen met zittend bestuurslid Esther van den Beuken en voorzitter Ton Geurts het bestuur per 1 januari, waarmee door hun uitgebreide kennis en ervaring de voortgang van de groei van het programma gewaarborgd.

Esther van den Beuken, die haar rol als bestuurslid behoudt, verwelkomt de nieuwe bestuursleden hartelijk: “We heten Ton Geurts en Ton van der Giessen van harte welkom in ons bestuur. Hun toetreding verzekert de voortgang van onze organisatie en stelt ons in staat met vastberadenheid te werken aan de verdere ontwikkeling van onze stichting.”

Ton van der Giessen

Ton van der Giessen, over zijn benoeming tot bestuurslid: “De circulariteit van plastic zit nog midden in de puberteit fase. Vele stappen moeten nog worden gezet door overheid en bedrijfsleven voor het behalen van de gestelde doelen. Resultaatgerichte samenwerking is hierbij cruciaal.”

Ton van der Giessen heeft meer dan 40 jaar ervaring in de afvalinzameling en recycling sector. In de afgelopen 13 jaar was hij werkzaam als CEO bij Van Werven Plastic Recycling met meerdere vestigingen in Europa. Daarnaast was hij 11 jaar voorzitter van de brancheorganisatie voor recyclingbedrijven in Nederland, bestuurslid van PCEP in Brussel en lid van het Transitieteam Kunststoffen. Op dit moment vervult hij meerdere functies als commissaris/toezichthouder, voorzitter en bestuurslid bij organisaties en bedrijven actief in de circulaire economie.

 


Over Circular Plastics NL

Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds met als doel plastics volledig circulair te maken en de transitie te versnellen met subsidies. Het programma loopt tot en met 2030 en bestaat uit acht programmalijnen die gericht zijn op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over Circular Plastics NL, bezoek: https://circularplasticsnl.org

LinkedIn: @circular-plastics-nl

Voor persvragen en verdere informatie, neem contact op met Birgit Ros-Jochims, Communications Manager via birgit.ros@circularplasticsnl.org of bel 06 27 44 38 13.

Deel dit artikel: