CPNL bereikt afsluiting van de Open Calls 2023 met meer dan 50 miljoen euro van Groeifonds om knelpunten in kunststof waardeketens op te lossen

2 minuten

CPNL, een nationaal groeifondsprogramma dat investeert in oplossingen voor de circulaire economie, heeft een eerste ronde open calls voor subsidieaanvragen voor het circulair maken van de plasticmarkt gesloten.  Met deze subsidies door CPNL uitgezet via RVO kunnen bedrijven straks met projecten en showcases het Nederlandse kunststofecosysteem verbeteren en innovaties opschalen. Aanvullend hebben onderzoekers en bedrijven via NWO oproepen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen indienen om innovaties voor circulaire transitie van kunststoffen te kunnen realiseren.

In totaal is er ruim 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bedrijven, en onderzoekers die actief zijn in Nederland. De Open calls 2023 zijn ontworpen met een focus op:

 • ontwikkelen en toepassen van karakterisatie-technologieën om de kwaliteit van recyclingoutput te verhogen;
 • ontwikkelen van een digitaal expertsysteem;
 • ontwikkelen van specifieke voorbehandelings- en sorteertechnieken voor synthetisch rubber uit autobanden.
 • recycling van rigide PP/(HD)PE-verpakkingen;
 • recycling van (L)LDPE-folies;
 • styreen-gebaseerde materialen;
 • PET-verpakkingen die niet onder het statiegeldsysteem vallen;
 • polykatoen-gebaseerd textiel;
 • tapijt;
 • zacht PU-schuim;
 • PET, PA of PU;
 • recyclen van gemengde plasticafvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plasticproductie;
 • ontwerp van circulaire plastics; − nieuwe karakterisatie, sorteer- en wastechnieken; − nieuwe recyclingtechnieken.

Binnen diverse markten en waardeketens wordt er gekeken hoe de recycling van rubber verbetert kan worden, hoe polyester en katoen uit textiel kan worden gescheiden, hoe de recycling van tapijt verbetert wordt en hoe het recyclen van verpakkingen geoptimaliseert kan worden.  

Groei van hoogwaardig afvalbeheer, recyclingaanbod en technologieën

Het programma wordt ondersteund door bedrijven, ondernemers en onderzoekers, en CPNL opereert als een onafhankelijke stichting als een Nationaal Groeifond-initiatief. Het primaire doel van het programma is het versnellen van de overgang naar een circulaire economie van kunststoffen door de groei van hoogwaardig afvalbeheer, recyclingaanbod en technologieën mogelijk te maken. Bedrijven spelen een cruciale rol bij het transformeren van plastic afvalstromen tot primaire grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen. De toezegging vanuit het Nationale Groeifonds zal de veerkracht van de recyclingmarkt bevorderen en aanzienlijk bijdragen aan de oprichting van een circulaire economie voor kunststoffen, terwijl het ook helpt bij het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot van CO2. 

Marc Spekreijse, directeur CPNL: “De Europese kunststofindustrie staat onder enorme druk. Om de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen terug te brengen en het hergebruik en de recycling flink op te schalen in een markt die overspoeld wordt met goedkope fossiele grondstoffen van buiten Europa zijn stappen nodig vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Wat kan er gedaan worden om de transitie te versnellen en de circulaire economie doelstellingen te behalen? Vanuit deze vraag is het CPNL-programma gestart. We kijken terug op een start met veel contacten en inspanningen van meer dan 200 gemotiveerde partijen met interesse in het programma en deze subsidieronde. CPNL kijkt vol verwachting uit naar de uitkomst van de beoordeling van de projecten uit de eerste calls. Ondertussen starten de voorbereidingen over hoe we de volgende rondes opnieuw krachtig kunnen aanpakken, want uitdagingen zijn er, maar gelukkig ook oplossingen.” 

 

Deel dit artikel: