Bestuursopvolging bij Stichting Circular Plastics NL

2 minuten

Leiden, 22 November 2023

Na succesvolle afronding van de eerste fase van het Nationaal Groeifondsprogramma vertrekken Dr.ir. Just Jansz en bestuursvoorzitter Prof.dr. Bert van der Zwaan als bestuurders bij Stichting Circular Plastics NL. Bij de start van het programma hadden beiden aangegeven de bestuurdersrol voor een beperkte periode op zich te willen nemen. Omdat de fase van opbouw nu bijna voltooid is, nemen zij eind 2023 afscheid.

Per 1 januari 2024 is Ton Geurts benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij volgt Bert van der Zwaan op. De benoeming van een opvolger van Just Jansz wordt binnenkort verwacht. Het bestuur is zeer verheugd dat Ton Geurts met zijn grote kennis en ervaring het bestuur komt versterken.

Esther van den Beuken blijft lid van het bestuur: “De nieuwe bestuursleden kunnen rekenen op een hartelijk welkom. Met de benoeming van Ton Geurts is de continuïteit van de organisatie geborgd en zal de stichting haar verdere groei daadkrachtig vorm kunnen geven”.

Bert van der Zwaan: “Met deze bestuurswissel sluiten we de eerste fase van het groeifondsprogramma succesvol af. Eerst als kwartiermaker en later als lid van het bestuur van de Stichting ben ik blij een slagvaardige organisatie en programma met de juiste governance over te dragen. De nieuwe bestuurders kunnen met hun ervaring en netwerk de besluitvorming voor het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL voortzetten om het doel van 100% circulariteit in 2050 te bereiken”.

Just Jansz over de overdracht: Met vertrouwen draag ik mijn taken over aan het nieuwe bestuur. Ik heb met plezier een bijdrage geleverd aan dit initiatief vanwege het belang dat ik hecht aan circulaire plastics en omdat ik geloof in de innovatieve kracht van de Nederlandse industrie. Terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen en effectief hergebruik van kunststofafval zijn belangrijke uitdagingen. Ik wens het team veel succes in het versnellen van de noodzakelijk transitie naar meer circulaire plastics”.

Ton Geurts

Ton Geurts over zijn benoeming tot voorzitter: “Met veel genoegen wil ik toetreden tot het bestuur van CPNL om bij te dragen aan de groei van het programma. Mijn ervaring in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, zowel binnen als buiten de chemiesector, richt zich op duurzame ketens en impactrealisatie. Ik ben gefocust op de transitie naar circulaire processen met als doel een betere wereld voor volgende generaties achter te laten”.

Jacqueline Vaessen, boegbeeld van de topsector Chemie over de benoeming: “Met dank aan Just Jansz en Bert van der Zwaan voor het vele werk, ben ik ervan overtuigd dat met de aanvullende kennis en ervaring van Ton Geurts het programma blijvend invloed heeft op de versnelling en vorming van een circulair en economische welvarend land”.

 

————————————————————————————-
Over Circular Plastics NL Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma loopt tot en met 2030 en heeft acht programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten.

Meer informatie:
https://circularplasticsnl.org

LinkedIn: @circular-plastics-nl
Birgit Ros-Jochims, Communications Manager: birgit.ros@circularplasticsnl.org , 06 27 44 38 13

Deel dit artikel: