Openstelling CPNL call for proposals via NWO

2 minuten

Call open voor onderzoek naar technische innovaties om plastics circulair te maken
Vanwege de enorme diversiteit in de samenstellingen van plastics wordt slechts 15 procent van de 1 miljoen ton in Nederland jaarlijks afgedankte plastics hoogwaardig gerecycled. Dat is een onwenselijke situatie vanwege CO2-emissies en gebruik van schaarse grondstoffen. Met de ambitie om in Nederland de plastics waardeketens in 2050 volledig circulair te maken is het Groeifonds initiatief Circular Plastics NL gestart met acht programmalijnen. Deze dragen bij aan het oplossen van materiaal-knelpunten. De programmalijn Incubator richt zich op (wetenschappelijk) onderzoek.

Call for proposals 2023 nu open
Met de NWO call Plastics circulair maken: technische innovaties kan onder meer onderzoek gedaan worden naar het ontwikkelen van materialen en additieven die het recyclingproces van plastics makkelijker maken. Er is een verdeling gemaakt in drie thema’s:

Ontwerp van circulaire plastics

 • plasticontwikkeling gericht op design van plastics waarmee beter recycleerbare producten kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld verbeterde barrière eigenschappen waardoor multilaags materialen niet nodig zijn
 • plasticontwikkeling gericht op betere recycleerbaarheid middels mechanische, dissolutie, chemische of thermo-chemische recycling (inclusief verminderde afgifte van microplastics tijdens deze processen), bijvoorbeeld door verbeterde scheiding van additieven
 • additiefontwikkeling gericht op het verlengen van de levensduur van polymeren, betere recyclebaarheid van plastics, vermindering van afgifte van microplastics
 • ontwikkeling van recycleerbare of makkelijk verwijderbare pigmenten/kleurstoffen, lijmen vulstoffen en compatibilisatoren, welke tevens gedurende de levensduur functioneel en stabiel blijven en zorg dragen voor een betere recycleerbaarheid van het plastic waarin ze zijn verwerkt.

Nieuwe karakterisatie, Sorteer- en wastechnieken

 • het ontwikkelen van high throughput karakterisatietechnieken voor sortering om gemengde plastic afvalstromen beter, sneller, en kwalitatief hoogwaardiger te kunnen scheiden/sorteren en de vervuilingsgraad te kunnen detecteren
 • het ontwikkelen van algoritmes en karakterisatietechnieken die de samenstelling van gemengde plastic afvalstroom kunnen monitoren door het verwerken van meerdere signalen (bijvoorbeeld hyperspectral imaging) en daarmee de sortering significant kunnen verbeteren
 • het verkennen en ontwikkelen van in-situ karakterisatie technieken die de kwaliteit in een recyclingproces kunnen monitoren en de sortering significant kunnen verbeteren
 • het ontwikkelen van droge en natte voorbehandelings- en wastechnieken (inclusief detergentia) die efficiënter zijn en/of de vorming van microplastics mitigeren

Nieuwe recyclingtechnieken

 • “closed loop” recyclingtechnieken met een hogere opbrengst, effectievere afbraakkinetiek van covalente bindingen of selectiviteit dan conventionele technieken
 • recyclingtechnieken die een hogere efficiëntie hebben dan conventionele technieken, bijvoorbeeld door katalytische technieken (onder andere foto-, elektro-, en/of biokatalyse)
 • recyclingtechnieken met een hoge robuustheid tegen mengsels van afvalstromen met verschillende verontreinigingen en/of zuiveringstechnieken
 • efficiëntere en effectievere recyclingprocessen door het combineren van conventionele recyclingtechnieken die in tandem ingezet worden, bijvoorbeeld de combinatie van heterogene en homogene katalyse of enzymatische en homogene katalyse

Onderzoekers en ondernemers samen aan de slag
In het Incubatorprogramma van het Nationale Groeifondsprogramma Circular Plastics NL wordt verkennend en funderend onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich op vroege ontwikkelingen van concepten (focus op TRL 1-4) met de potentie voor grootschalige toepassingen. Aanvragen kunnen worden ingediend door kennis- en onderzoeksinstellingen en TO2-instellingen gericht op een van drie thema’s (ontwerp van circulaire plastics, nieuwe karakterisatie, sorteer- en wastechnieken, nieuwe recyclingtechnieken). Het deelplafond per thema bedraagt € 2.000.000. De maximale looptijd van het voorgestelde project is vijf jaar.

Dit onderzoeksprogramma vereist minimaal tien procent van het totale projectbudget als private cofinanciering. Deze verplichte cofinanciering mag zowel cash als in kind worden geleverd door bedrijven, ondernemingen of organisaties die zelf geen aanvraag doen in deze NWO call for proposals. Per aanvraag in deze Call for proposals kan maximaal € 600.000 worden aangevraagd. NWO financiert hiermee maximaal negentig procent van de totale projectomvang. Een aanvraag vereist daarmee minimaal tien procent van de totale projectomvang als cofinanciering.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 16 januari 2024, voor 14:00:00 CET. Indienen van een aanvraag verloopt via ISAAC. Meer informatie is te vinden op de website van NWO: https://www.nwo.nl/calls/plastics-circulair-maken-technische-innovaties

Inschrijven en direct netwerken via B2match
Op 5 oktober heeft Stichting Circular Plastics NL een netwerkomgeving op B2match geopend. U kunt profielen van de andere deelnemers bekijken en 1 op 1 afspraken maken met andere potentiële consortium deelnemers. U kunt >hier< deze omgeving verkennen en een profiel aanmaken.

Deel dit artikel: