Thermochemische recycling

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van thermochemische recyclingstechnieken te verbeteren. Dit wordt onder meer gedaan door reststromen die anders niet goed te recyclen zijn om te zetten naar BTX en naar olefines, en door in te zetten op demo’s en een showcase.

Opschalingsprojecten

Voor het opschalen van thermochemische recycling wordt het volgende voorzien:

  • Demofaciliteit voor thermisch kraken van afval naar hoogwaardige aromaten BTX
  • Demofaciliteit voor thermisch kraken van afval naar olefines

Showcase: Recyclen van gemengde plastic afvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plastic productie

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor 1 showcase. De gegunde projecten worden naar verwachting in April 2024 bekend gemaakt. Thermochemische recyclingprocessen stellen tot op heden vrij hoge eisen aan de kwaliteit van het te verwerken afval. Praktijktesten met gemengd (en vervuild) afval zijn nog weinig succesvol.

Het doel van dit onderwerp is het ontwikkelen en op pilotschaal realiseren van een aantoonbaar opschaalbaar thermochemisch recycling proces, niet zijnde vergassing, waarin gemengde plastic afvalstromen, bijvoorbeeld DKR350, worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen voor plastic productie met een hogere koolstofefficiëntie dan de huidige generatie thermochemische processen.