Thermochemische recycling

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van thermochemische recyclingstechnieken te verbeteren. Dit wordt onder meer gedaan door reststromen die anders niet goed te recyclen zijn om te zetten naar BTX en naar olefines, en door in te zetten op demo’s en een showcase.

Opschalingsprojecten

Voor het opschalen van thermochemische recycling wordt het volgende voorzien:

  • Demofaciliteit voor thermisch kraken van afval naar hoogwaardige aromaten BTX
  • Demofaciliteit voor thermisch kraken van afval naar olefines

Showcase Plastic produceren op basis van reststromen

In deze showcase met zwaartepunt in thermochemische recycling wordt een innovatieprogramma uitgevoerd om aan te tonen dat het mogelijk is om de plasticsketen op industriële schaal te sluiten. Thermochemische recycling technologieën die in beschouwing worden genomen zijn pyrolyse, thermisch kraken en vergassing. Door conversie kunnen de plastic reststromen worden omgezet naar grondstoffen voor de plastics-industrie.