Systeemintegratie en ontwerp

Het doel van dit programma is de ontwikkeling van een multi-criteria decision-support tool waarin diverse omgevingsfactoren zoals milieu-impact, gedrag, business modellen, wetgeving in kaart worden gebracht. Zo kan sturing gegeven worden aan stakeholders en aan de materiaal- en procestechnologische ontwikkelingen van de andere circulaire plastics programma’s. Daarnaast is er specifieke aandacht voor design en voor de mitigatie van de risico’s van nano- en microplastics.

Systeemintegratie

Het doel van het programma “Systeemintegratie” is de ontwikkeling van een nationaal transitieplatform circulaire plastics, bestaande uit een virtueel kenniscentrum systeemintegratie, een stakeholder community en een multi-criteria decision-support tool, met de volgende modules:

  • R strategieën
  • Beleid en wetgeving
  • Ontwerp voor circulaire economie
  • Technologie
  • Gedrag
  • Business modellen
  • Recyclaat kwaliteit

Ontwerp

De mate waarin materialen en (eind)producten worden hergebruikt of gerecycled, hangt namelijk in grote mate af van de ontwerpfase. Het ontwerp heeft bijvoorbeeld impact op het gemak waarmee materialen kunnen worden ingezameld, gekarakteriseerd en gesorteerd, en gerecycled. Het ontwerp heeft ook implicaties voor het productieproces.

Micro- en nanoplastics

Dit project voorziet in het opzetten van flexibele infrastructuur op labschaal met focus op het mitigeren van micro- en nanoplastics in de hele waardeketen. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de vorming, verspreiding van en blootstelling aan microplastics.

Planning & contact

De eerste stap voor het starten en uitwerken van een scoping studie is in oktober 2023 gezet. Middels deze studie naar scenario’s en toepasbare modellen kan richting gegeven worden aan de circulaire plastictransitie en zorgen voor de juiste investeringen in innovatie. Zie ook https://circularplasticsnl.org/updates/een-integrale-benadering-nodig/   of neem contact op met de programmalijnmanager Susanne Waaijers.

Voor het onderdeel ontwerp wordt hard gewerkt aan een passende regeling om in 2024 te openen, meer informatie volgt via de CPNL nieuwsbrief of neem contact op met de programmalijnmanager Roland ten Klooster.