Systeemintegratie en design

Het doel van dit programma is de ontwikkeling van een multi-criteria decision-support tool waarin diverse omgevingsfactoren zoals milieu-impact, gedrag, business modellen, wetgeving in kaart worden gebracht. Zo kan sturing gegeven worden aan stakeholders en aan de materiaal- en procestechnologische ontwikkelingen van de andere circulaire plastics programma’s. Daarnaast is er specifieke aandacht voor design en voor de mitigatie van de risico’s van nano- en microplastics.

Systeemintegratie

Het doel van het programma “Systeemintegratie” is de ontwikkeling van een nationaal transitieplatform circulaire plastics, bestaande uit een virtueel kenniscentrum systeemintegratie, een stakeholder community en een multi-criteria decision-support tool, met de volgende modules:

  • R strategieën
  • Beleid en wetgeving
  • Ontwerp voor circulaire economie
  • Technologie
  • Gedrag
  • Business modellen
  • Recyclaat kwaliteit

Design

De mate waarin materialen en (eind)producten worden hergebruikt of gerecycled, hangt namelijk in grote mate af van de ontwerpfase. Het ontwerp heeft bijvoorbeeld impact op het gemak waarmee materialen kunnen worden ingezameld, gekarakteriseerd en gesorteerd, en gerecycled. Het ontwerp heeft ook implicaties voor het productieproces.

Micro- en nanoplastics

Dit project voorziet in het opzetten van flexibele infrastructuur op labschaal met focus op het mitigeren van micro- en nanoplastics in de hele waardeketen. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de vorming, verspreiding van en blootstelling aan microplastics.