Recycling van op styreen gebaseerde materialen

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van door dissolutie gerecyclede styreen-gebaseerde materialen te verbeteren. Dit wordt gedaan door het vervangen van additieven in de designfase, verbeterde sortering van afvalstromen, zoals Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) en het ontwikkelen en opschalen van dissolutie-gebaseerde technieken.

Showcase RVO subsidiemodule 2023

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor 1 showcase. De gegunde projecten worden naar verwachting in April 2024 bekend gemaakt. Het doel van Circular Plastics NL-showcases is om knelpunten in een waardeketen van een materiaalstroom in een bepaalde (product)keten weg te nemen. In de subsidiemodule voor 2023 is het doel door middel van verbeterd design van materialen en producten, ontwikkelen van sorteer- en wastechnologieën specifiek voor deze klasse en het ontwikkelen van pilots voor mechanische recycling deze waardeketen te sluiten. De resultaten kunnen als blauwdruk gebruikt worden om andere waardeketens te sluiten voor hetzelfde materiaal.

Opschaling van ABS/HIPS recycling

In de pilotfaciliteit wordt op basis van de bestaande polystyreen-recyclingtechnologie een proces ontwikkeld voor het grootschalig recyclen van ABS/HIPS.

Vervolgens wordt er een demofabriek ontwikkeld voor algemene technologische ontwikkeling van dissolutie-processen. Met implicaties voor de behandeling van verschillende combinaties van polymeer/oude chemische additieven, zoals EPS met BFR (HBCD) en ABS/HIPS met BFR.

Showcase: Styreen-gebaseerde materialen (PS, ABS, HIPS)

Styreen gebaseerde materialen die vlamvertragers en/of additieven bevatten die niet meer toegepast mogen worden (legacy additieven): PS en/of EPS  en/of ABS uit de bouw en/of elektronica en/of auto-industrie, andere styreen gebaseerde materialen mogen ook worden meegenomen.

Showcase: Styreen-gebaseerde materialen onderdelen

 • Scheiden/afvoeren van niet meer toegestane additieven uit het polymeermateriaal
 • Het scheiden van vlamvertragers uit het polymeermateriaal
 • Ontwikkelen robuust recyclingproces waarbij vlamvertragers geen procesverstoringen opleveren
 • De ontwikkelde oplossing dient minimaal op pilotschaal aangetoond te worden

Showcase: Styreen-gebaseerde materialen consortium

 • Product ontwerper
 • Afvalverwerker
 • Recycler

Daarnaast kan de deelname van een

 • Producent van PP/(HD)PE
 • Converter
 • Merk eigenaar
 • Afval inzamelaar
 • en/of een Kennis of onderzoeks instituut

de score op het criterium kwaliteit van het projectplan verhogen

Showcase: Styreen-gebaseerde materialen mogelijke onderzoeksvragen

 • Hoe kunnen op styreen gebaseerde kunststoffen zo ontworpen worden dat de toegepaste toegestane additieven uit gesorteerd kunnen worden en/of geen problemen veroorzaken in het mechanische of chemische recyclingproces?
 • Hoe kan een efficiënte voorbehandeling gerealiseerd worden die in staat is om vlamvertragers en additieven die niet meer toegepast mogen worden te scheiden van het polymeer materiaal?
 • Welke oplosmiddelen (in een dissolutieproces) zijn geschikt en hoe kunnen deze op een (energie)-efficiënte wijze worden gescheiden van het polymeer?

Showcase: Styreen-gebaseerde materialen

 • Industrieel onderzoek
 • Experimentele ontwikkeling
 • Demonstratieproject
 • Niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties
 • Overige niet-economische projectactiviteiten van onderzoeksorganisaties die gericht zijn op kennisintegratie en kennisdisseminatie