Mechanische recycling van polyolefine verpakkingen

Het doel dit programma is om de kwaliteit van mechanisch recyclede polyolefine verpakkingen te verbeteren. In twee showcases wordt de keten gesloten door middel van verbeterd design van materialen en producten, ontwikkelen van sorteer- en wastechnologieën specifiek voor deze klasse en het ontwikkelen van pilots voor mechanische recycling.

Showcase: HDPE /PP verpakkingen

Gerecycled HDPE uit zowel voedsel (melkproducten) als non-voedsel (persoonlijke hygiëne) verpakkingen wordt momenteel beperkt gebruikt door de lage kwaliteit.

Deze showcase pakt knelpunten aan rondom de implementatie van mechanisch gerecycled HDPE/PP in voedseltoepassingen op verschillende punten in de keten:

  • Wat is de beste manier om verpakkingen veilig te maken voor voedseltoepassingen?
  • Hoe kunnen we het systeem vanuit een voedselperspectief monitoren?
  • Kan voedselveiligheid aangetoond worden over de hele waardeketen en wat is daarvoor nodig?
  • Hoe wordt het PP system beïnvloed door voedselveilig rPP in te brengen?

Showcase: (L)LDPE folie

Flexibele huishoudfolie (grotendeels samengesteld uit LDPE en LLDPE) wordt momenteel in de EU voor een schamele 17% gerecycled. Meer dan 50% van de flexibele post-consumer balen wordt geëxporteerd. De tonnages die in de EU achterblijven, worden gebruikt in robuuste toepassingen zoals vuilniszakken.

De showcase brengt de verbeterde recycling van post-consumer folies, d.w.z. LDPE en LLDPE, in de praktijk. Door verder te gaan dan de huidige stand van de techniek, zullen er grotere hoeveelheden worden geleverd met voldoende kwaliteit voor opname in nieuwe producten.

De geïntegreerde pilot-lijn valideert nieuw ontwikkelde materialen en producten en laat zien hoe dergelijke innovaties zich gedragen in daadwerkelijke recyclinglijnen en welke belemmeringen er nog moeten worden overwonnen (voor flexibele materialen).

De showcase heeft als doel om van theoretisch recyclebaar naar daadwerkelijk gerecycleerd te gaan.