Mechanische recycling van polyolefine verpakkingen

Het doel deze programmalijn is om de kwaliteit van mechanisch recyclede polyolefine verpakkingen te verbeteren.

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor 2 showcases. Het doel van Circular Plastics NL-showcases is om knelpunten in een waardeketen van een materiaalstroom in een bepaalde (product)keten weg te nemen. In de subsidiemodule voor 2023 is het doel door middel van verbeterd ontwerp van materialen en producten, ontwikkelen van sorteer- en wastechnologieën specifiek voor deze klasse en het ontwikkelen van pilots voor mechanische recycling deze waardeketen te sluiten. De resultaten kunnen als blauwdruk gebruikt worden om andere waardeketens te sluiten voor hetzelfde materiaal.

 

 

Beschrijving van deze programmalijn

Het doel deze programmalijn is om de kwaliteit van mechanisch recyclede polyolefine verpakkingen te verbeteren.

RVO 2023 Showcase: HDPE /PP verpakkingen

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor showcases. De gegunde projecten zijn in april 2024 bekend gemaakt.

Gerecycled HDPE uit zowel voedsel (melkproducten) als non-voedsel (persoonlijke hygiëne) verpakkingen wordt momenteel beperkt gebruikt door de lage kwaliteit.

Deze showcase pakt knelpunten aan rondom de implementatie van mechanisch gerecycled HDPE/PP in voedseltoepassingen op verschillende punten in de keten:

  • Wat is de beste manier om verpakkingen veilig te maken voor voedseltoepassingen?
  • Hoe kunnen we het systeem vanuit een voedselperspectief monitoren?
  • Kan voedselveiligheid aangetoond worden over de hele waardeketen en wat is daarvoor nodig?
  • Hoe wordt het PP system beïnvloed door voedselveilig rPP in te brengen?

RVO 2023 Showcase: (L)LDPE folie

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor showcases. De gegunde projecten zijn in april 2024 bekend gemaakt.

Flexibele huishoudfolie (grotendeels samengesteld uit LDPE en LLDPE) wordt momenteel in de EU voor een schamele 17% gerecycled. Meer dan 50% van de flexibele post-consumer balen wordt geëxporteerd. De tonnages die in de EU achterblijven, worden gebruikt in robuuste toepassingen zoals vuilniszakken.

De showcase brengt de verbeterde recycling van post-consumer folies, d.w.z. LDPE en LLDPE, in de praktijk. Door verder te gaan dan de huidige stand van de techniek, zullen er grotere hoeveelheden worden geleverd met voldoende kwaliteit voor opname in nieuwe producten.

De geïntegreerde pilot-lijn valideert nieuw ontwikkelde materialen en producten en laat zien hoe dergelijke innovaties zich gedragen in daadwerkelijke recyclinglijnen en welke belemmeringen er nog moeten worden overwonnen (voor flexibele materialen).

De showcase heeft als doel om van theoretisch recyclebaar naar daadwerkelijk gerecycleerd te gaan.

Praat mee op 13 juni tijdens de CPNL meetup over voedselverpakkingen

Wil je meedenken over de mogelijkheden en knelpunten bij het (chemisch en mechanisch) recyclen van voedselverpakkingen? Op 13 juni 2024 organiseert  CPNL een meetup, bekijk hier de CPNL agenda voor het programma en registratie.

Meer weten?

Neem contact op met de experts in het CPNL-team.