Karakteriseren, sorteren en wassen

Het doel dit programmaonderdeel is om open faciliteiten te ontwikkelen zodat de sorteerefficiëntie en recyclaatkwaliteit kan worden verbeterd. Daarnaast worden er algemene programma’s opgezet voor het ontwikkelen van testmethoden voor recyclaatkwaliteit, procesanalyse- en karakterisatiemethoden, mitigatiestrategieën voor microplastics en een op artificial intelligence (AI) gebaseerd systeem voor het voorspellen van recyclaatwaarde.

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor onderzoeksprojecten. De gegunde projecten zijn in april 2024 bekend gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van het programma

Om de circulaire plastic keten te versnellen en naar hogere recyclingpercentages te komen zijn naast ontwerp en inrichting van het afvalmanagement systeem, karakteriseren, sorteren en wassen cruciale stappen. Karakteriseren om vast te stellen welke materialen en stoorstoffen zich in een stroom bevinden, sortering om waardevolle materialen terug te winnen uit een afvalstroom en wassen om de kwaliteit van het materiaal te verhogen door aanhangend vuil, inkten, lijmen, geur en andere stoorstoffen te verwijderen.

Scope

Deze programmalijn richt zich op:

  • Ontwikkeling van grondstof- en productkarakteristieken en bijbehorende testmethoden voor verschillende recyclingtechnologieën
  • Ontwikkeling van karakteriserings-, sorteer- en wastechnologieën voor specifieke toepassingen
  • Ontwikkeling van een expertsysteem (op basis van AI/ML/MVDA) dat analytische en contextinformatie integreert om de recyclaatwaarde te voorspellen en een optimale recyclingroute te kiezen
  • Verdere ontwikkeling van scheidingstechnologieën van laminaatmaterialen
  • Ontwikkeling van procesanalyse- en karakteriseringsmethoden voor toepassing in de gehele recyclingketen
  • Ontwikkeling van mitigatiestrategieën om de effecten van microplastics te verlagen
  • Ontwikkeling van specifieke voorbehandelings- en sorteertechnieken voor verschillende soorten rubber
  • Ontwikkeling van analytische procestechnieken

Doel

Het doel is onderzoek naar of ontwikkeling van processen, methodieken of technieken gericht op het verbeteren van het ontwerp van materialen en producten, karakteriseren, sorteren en wassen van plasticafvalstromen of processen voor omzetting van plasticafvalstromen tot nieuwe grondstoffen om de efficiëntie van de recycling en de kwaliteit van het recyclaat (met inbegrip van de output van chemische recycling) te verhogen.

NTCP

NTCP, een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk is open voor samenwerking met alle partijen uit de keten en levert objectieve resultaten en adviezen. NTCP is sinds 2019 het leidende onderzoeksinstituut in Europa op het gebied van het karakteriseren, sorteren en wassen van plastics uit (huishoudelijke) afvalstromen. Het centrum biedt op relevante industriële schaal de mogelijkheid om testen en onderzoek uit te voeren, nieuwe technologieën te evalueren en processen te ontwikkelen en te toetsen voor zowel mechanische als chemische recyclingroutes. Door op deze schaal experimenten en onderzoek uit te voeren, wordt de implementatie in de industrie versneld. CPNL investeert in 2024 in de uitbreiding van NTCP met 12 miljoen Euro.