Kraamkamer

Hoofddoelen van het kraamkamer programma zijn: een wetenschappelijke en technologische kennisbasis bieden voor de programma’s, opleiden van een nieuwe generatie hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs en nieuwe technologievelden creëren die de Nederlandse industrie van de toekomst creëren. In de kraamkamer is ruimte voor onderzoek naar nieuwe polymeren en nieuwe recyclingmethoden.

Nieuwe polymeren en additieven

Doeleigenschappen voor nieuwe circulaire kunststoffen  zijn onder meer:

  • compatibiliteit van hun functionele eigenschappen met bestaande kunststoffen om gemakkelijke introductie op de markt mogelijk te maken,
  • hoge opbrengsten bij daaropvolgende recyclingoperaties,
  • gemakkelijke verwijdering en herintroductie van bijv. pigmenten/kleurstoffen en weekmakers van een selectie van hoogwaardige producten,
  • compatibiliteit met huidige down- en upstream kunststofproductieprocessen.

Nieuwe recyclingmethoden

Om de beoogde recyclingroutes voor kunststoffen te optimaliseren, moeten we verschillende chemische recycling- en upcyclingtechnologieën combineren die zich nog op verschillende TRL-niveaus bevinden. Voorbeelden zijn thermische of thermokatalytische routes (bijvoorbeeld (katalytische) pyrolyse), die al op een hoger TRL-niveau staan, terwijl biochemische, foto- en elektrochemische routes nog in de kinderschoenen staan.

Ontwikkeling van nieuwe technologie die in staat is om realtime de verschillende stoffen in een recyclaatstroom op de productband van de recyclers of fabrikant te analyseren om een kostenefficiënt en snel systeem te hebben dat de samenstelling van het recyclaat identificeert en bevestigt dat de samenstelling voldoet aan de vereiste normen.

NWO call for proposals tot januari 2024 geopend voor incubator

Om de CPNL doelen te halen kan via de NWO call Plastics circulair maken: technische innovaties onderzoek gedaan worden naar nieuwe materialen (polymeren), effectievere karakteriseer-, sorteer- en wastechnologieën en recyclingtechnieken voor plastics. 

Er kan onder meer onderzoek gedaan worden naar het ontwikkelen van materialen en additieven die het recyclingproces van plastics makkelijker maken. Ook ontwikkeling van efficiëntere en effectievere karakteriseer-, sorteer- en was-technologieën kan worden onderzocht. Verder kan er gekeken worden naar nieuwe recyclingmethoden die nog niet op grote schaal worden toegepast en ervoor zorgen dat het recyclen efficiënter wordt. Ook is er ruimte voor onderzoek naar het ontstaan, voorkomen of mitigeren van microplastics in het recyclingproces.

Vanuit de call for proposals via NWO, met de mogelijkheid tot het aanvragen van financiering,  is zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoek waaruit maximaal tien onderzoeksvoorstellen zullen worden toegewezen. De onderzoeken hebben een looptijd van vijf jaar. De gegunde projecten worden naar verwachting in juni 2024 bekend gemaakt.