Chemische depolymerisatie

Het doel van dit programma is om de kwaliteit chemische recyclingtechnieken te verbeteren. Chemische depolymerisatie kan een belangrijke technologie worden om polymeren hoogwaardig en efficiënt te recyclen. Om grootschalige toepassing mogelijk te maken worden investeringen gedaan voor opschaling en worden showcases gefinancierd.

Opschalingsprojecten

Voor het opschalen van de chemische recycling wordt het volgende voorzien:

  • Pilotplant voor polyester-katoen voorbewerking
  • Demoplant voor PET en PA recycling uit afvalstromen verpakkingen, textiel en tapijt
  • Demoplant voor recyclen van aramide vezel
  • Demoplant voor chemisch recyclen van polycondensaten door solvolyse

Showcase: PET verpakkingen

Het project heeft twee concrete doelstellingen: de ontwikkeling van een nieuw PET-traydesign dat volledig recyclebaar is, inclusief folies, deksels, etiketten, etc., en het implementeren van demonstrators op industriële schaal voor tray-to-tray recycling. De oplossing moet van dezelfde kwaliteit en prijs zijn als virgin PET-trays en acceptabel zijn voor de hele keten, inclusief retail en consument.

Showcase: textiel en tapijt

Het creëren van een circulaire waardeketen voor tapijt en textiel, waarin alle schakels een businesscase hebben geïntegreerd van  ontwerp en productie, inzamelen, sorteren, scheiden en recyclen tot en met de nieuwe circulaire textiele producten op basis van gerecycled materiaal en geschikt voor recycling.

Showcase: polyurethaan

Er zal een geïntegreerde aanpak worden ontwikkeld, beginnend bij het ontwerp voor circulariteit, de ontwikkeling van karakteriserings- en sorteermethoden gevolgd door een specifieke recyclingmethode. De focus zal liggen op recycling van flexibel en hard PU-schuim en PU-elastomeren met behulp van chemische recyclingmethoden. Het doel is om het recyclingpercentage tegen 2030 te verhogen van de huidige 10% naar 50%.

Showcase: rubberen autobanden

Binnen deze showcase zorgen inzamelaars, compounders en producenten van rubberproducten dat zij hun End-of-Life (EoL) producten kunnen scheiden, sorteren, devulkaniseren, karakteriseren en vervolgens testen op geschiktheid als nieuwe grondstof voor hoogwaardige toepassingen.