Brightlands Circular Space

Doel van Brightlands Circular Space (BCS) is om twee werelden te verbinden: die van de academische en bedrijfsmatige innovatie en de commerciële opschaling. BCS staat voor een innovatieve systeemintegrale ‘open space’ aanpak, waarin onder gunstige condities  ‘geoefend’ kan worden met opschalen van innovatieve circulaire grondstof en materialen opties.

Unieke proeftuin voor circulaire plastics

De Brightlands Circular Space (BCS) demonstratiefaciliteit, gepland voor 2026, wordt een innovatieve proeftuin voor circulaire plastics op Brightlands Chemelot Campus. In een artikel in Kunststof Magazine, geschreven door Dennis Derksen wordt de investering van €25 miljoen vanuit CPNL toegelicht: BCS streeft naar versnelde ontwikkeling van circulaire plastics op industriële schaal. De faciliteit, inclusief voorzieningen zoals een Plastic Waste Preprocessing faciliteit en Polymer Processing faciliteit, biedt open toegang voor bedrijven en consortia om bij te dragen aan de circulaire plastic-waardeketen. Het doel is om tegen 2030 minstens 50% van alle kunststoffen in Nederland circulair te maken en uiteindelijk 100% tegen 2050.

Lees hier het artikel.

Update 28 November 2023

Circulair Plastics NL: 25 miljoen voor demonstratiefaciliteit Brightlands Circular Space

Brightlands Circular Space (BCS), onderdeel van het industriecluster Chemelot, gaat met een bijdrage van 25 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds programma Circular Plastics NL investeren in de circulaire transitie van plastics. Deze bijdrage is beschikbaar gesteld voor het opzetten van het House for Circular Co-creation, het ontwikkelen van een skid- en demofaciliteit, en het realiseren van een Polymer Processing faciliteit. De gezamenlijke investering is 50 miljoen euro, waarmee open onderzoeks- en testfaciliteiten worden gebouwd met als doel een bijdrage te leveren aan het circulair maken van minimaal 50% van alle kunststoffen in Nederland vóór 2030. BCS (een samenwerking van Universiteit Maastricht, TNO en Brightlands Chemelot Campus) start met deze uitbreiding aan de noordkant van het campusterrein in Geleen in 2024 en de faciliteit is naar verwachting in 2026 operationeel. Lees hier verder…

Efficiënt en inclusief ecosysteem

De faciliteit richt zich op drie hoofdstappen uit de circulaire waardenketen: 1. het omzetten van afvalstromen in waardevolle plasticgrondstofstromen via preprocessing en sorteren, 2. het omzetten van afval via mechanische of chemische recycling, 3. het ontwerpen van nieuwe materialen en producten van gerecycleerde materiaalstromen en het ontwerpen van producten die aan het eind van hun levensduur eenvoudig kunnen worden gerecycled. Deze faciliteit is een fysieke plek waarin fusie van onderwijs, onderzoek en experimentele toetsing plaatsvindt. De combinatie van ontwerp, sorteren en recyclen is van grote toegevoegde waarde.