Brightlands Circular Space

Doel van Brightlands Circular Space (BCS) is om twee werelden te verbinden: die van de academische en bedrijfsmatige innovatie en de commerciële opschaling. BCS staat voor een innovatieve systeemintegrale ‘open space’ aanpak, waarin onder gunstige condities  ‘geoefend’ kan worden met opschalen van innovatieve circulaire grondstof en materialen opties.

Efficiënt en inclusief ecosysteem

De faciliteit richt zich op drie hoofdstappen uit de circulaire waardenketen: 1. het omzetten van afvalstromen in waardevolle plasticgrondstofstromen via preprocessing en sorteren, 2. het omzetten van afval via mechanische of chemische recycling, 3. het ontwerpen van nieuwe materialen en producten van gerecycleerde materiaalstromen en het ontwerpen van producten die aan het eind van hun levensduur eenvoudig kunnen worden gerecycled. Deze faciliteit is een fysieke plek waarin fusie van onderwijs, onderzoek en experimentele toetsing plaatsvindt. De combinatie van ontwerp, sorteren en recyclen is van grote toegevoegde waarde.

Veelgestelde vragen