Systeemintegratie en ontwerp

Het doel van dit programma is de ontwikkeling van een multi-criteria decision-support tool waarin diverse omgevingsfactoren zoals milieu-impact, gedrag, business modellen, wetgeving in kaart worden gebracht. Zo kan sturing gegeven worden aan stakeholders en aan de materiaal- en procestechnologische ontwikkelingen van de andere circulaire plastics programma’s. Daarnaast is er specifieke aandacht voor design en voor de mitigatie van de risico’s van nano- en microplastics.

Meer info Contact

Karakteriseren, sorteren en wassen

Het doel dit programmaonderdeel is om open faciliteiten te ontwikkelen zodat de sorteerefficiëntie en recyclaatkwaliteit kan worden verbeterd. Daarnaast worden er algemene programma’s opgezet voor het ontwikkelen van testmethoden voor recyclaatkwaliteit, procesanalyse- en karakterisatiemethoden, mitigatiestrategieën voor microplastics en een op artificial intelligence (AI) gebaseerd systeem voor het voorspellen van recyclaatwaarde.

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor onderzoeksprojecten.

Het doel is onderzoek naar of ontwikkeling van processen, methodieken of technieken gericht op het verbeteren van het ontwerp van materialen en producten, karakteriseren, sorteren en wassen van plasticafvalstromen of processen voor omzetting van plasticafvalstromen tot nieuwe grondstoffen om de efficiëntie van de recycling en de kwaliteit van het recyclaat (met inbegrip van de output van chemische recycling) te verhogen.

 

 

 

 

 

 

Meer info Contact

Mechanische recycling van polyolefine verpakkingen

Het doel deze programmalijn is om de kwaliteit van mechanisch recyclede polyolefine verpakkingen te verbeteren.

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor 2 showcases. Het doel van Circular Plastics NL-showcases is om knelpunten in een waardeketen van een materiaalstroom in een bepaalde (product)keten weg te nemen. In de subsidiemodule voor 2023 is het doel door middel van verbeterd design van materialen en producten, ontwikkelen van sorteer- en wastechnologieën specifiek voor deze klasse en het ontwikkelen van pilots voor mechanische recycling deze waardeketen te sluiten. De resultaten kunnen als blauwdruk gebruikt worden om andere waardeketens te sluiten voor hetzelfde materiaal.

 

 

Meer info Contact

Recycling van op styreen gebaseerde materialen

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van door dissolutie gerecyclede styreen-gebaseerde materialen te verbeteren. Dit wordt gedaan door het vervangen van additieven in de designfase, verbeterde sortering van afvalstromen, zoals Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) en het ontwikkelen en opschalen van dissolutie-gebaseerde technieken.

Meer info Contact

Chemische depolymerisatie

Het doel van dit programma is om de kwaliteit chemische recyclingtechnieken te verbeteren. Chemische depolymerisatie kan een belangrijke technologie worden om polymeren hoogwaardig en efficiënt te recyclen. Om grootschalige toepassing mogelijk te maken worden investeringen gedaan voor opschaling en worden showcases gefinancierd.

 

Meer info Contact

Thermochemische recycling

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van thermochemische recyclingstechnieken te verbeteren. Dit wordt onder meer gedaan door reststromen die anders niet goed te recyclen zijn om te zetten naar BTX en naar olefines, en door in te zetten op demo’s en een showcase.

Meer info Contact

Kraamkamer

Hoofddoelen van het kraamkamer programma zijn: een wetenschappelijke en technologische kennisbasis bieden voor de programma’s, opleiden van een nieuwe generatie hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs en nieuwe technologievelden creëren die de Nederlandse industrie van de toekomst creëren. In de kraamkamer is ruimte voor onderzoek naar nieuwe polymeren en nieuwe recyclingmethoden.

Meer info Contact

Brightlands Circular Space

Doel van Brightlands Circular Space (BCS) is om twee werelden te verbinden: die van de academische en bedrijfsmatige innovatie en de commerciële opschaling. BCS staat voor een innovatieve systeemintegrale ‘open space’ aanpak, waarin onder gunstige condities  ‘geoefend’ kan worden met opschalen van innovatieve circulaire grondstof en materialen opties.

Meer info Contact