Programma’s en showcases voor vernieuwing materialen en processen

Circulaire Plastics NL ontwikkelt verschillende programma’s inclusief showcases om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050  en de Nederlandse economie duurzame groeikansen te bieden. Er worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen. In showcases kunnen specifieke kringlopen gesloten worden.

In 2023 verwachten we de opening van twee calls (subsidieregelingen) in oktober: 

  1. Een RVO-tender voor subsidies bedoeld voor bedrijven en/of kennisinstellingen. Deze tender zal generieke onderzoeksprojecten (3) en showcases (9) omvatten en zal worden uitgegeven door de Nederlandse Ondernemerschap Agentschap (RVO).
  2. Een subsidieaanvraag via een NWO call for proposals voor voorstellen van universiteiten, hbo’s en TO2-instellingen. Deze subsidieaanvraag voor onderzoek in het incubatorprogramma van CPNL heeft een budget van 6 miljoen euro. Het heet ‘Het circulair maken van kunststoffen: technische innovaties’ en zal worden uitgegeven door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intensieve ketensamenwerking

De Nederlandse ambities (50% circulair in 2030, 100% circulair in 2050) kunnen alleen worden gehaald als de processen en structuren in het plastics-ecosysteem drastisch veranderen. Dit vraagt om intensieve ketensamenwerking en krachtige financiële impulsen.

Integraal proces

De programma’s zijn ontworpen om zowel de huidige kringlopen te sluiten als nieuwe recyclable by design materialen te ontwikkelen die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen. Daarmee sluiten deze programma’s aan op verschillende treden in de R-ladder: Reduce, Redesign, Reuse, Recycle en Recover.

Grootste materiaalstromen

We kiezen daarbij voor vijf van de grootste materiaalstromen in de sector, namelijk polyolefines, PET, styreen-gebaseerde materialen, PUR en rubber. Voor deze materiaalstromen worden de ketens circulair gesloten. De resultaten kunnen gebruikt worden om ook de ketens voor deze plastics in andere sectoren te sluiten en om uit te breiden naar andere typen plastics. In de ketenaanpak staat waardebehoud van plastics in meerdere levenscycli centraal.

Fundament voor een efficiënt en inclusief ecosysteem

Samen vormen de programma’s het fundament voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen. Het programma omhelst fundamenteel onderzoek tot opschaling.

 

Veel gestelde vragen

Kijk op onze FAQ-pagina voor veelgestelde vragen en antwoorden over het Circular Plastics NL (CPNL) programma.