Organisatie

Werken aan circulariteit doe je samen. Samen met de hele kunststof- en plasticsketen werken het bestuur en het team de doelstellingen van het Circular Plastics NL programma uit voor een duurzame plasticseconomie in Nederland. Zij stellen zich graag aan u voor. CPNL heeft een programmaraad waarbij de leden zich inzetten voor de continue verbetering van het groeifondsprogramma.

Organisatie

De bestuursleden stellen zich voor

Mr. Ton Geurts | voorzitter

 

Ton Geurts (A.V.M.M.) is een ervaren professional met een academische achtergrond en uitgebreide ervaring in diverse topfuncties. Hij heeft een Law degree behaald aan de Universiteit van Nijmegen en heeft zijn kennis verder verrijkt door het voltooien van het Harvard AMP 184 programma in 2013.

Gedurende zijn carrière heeft Ton Geurts op belangrijke posities gewerkt bij bedrijven zoals DSM, AkzoNobel, en Bekaert. Hij heeft een gedegen expertise opgebouwd op het gebied van Supply Chain Excellence, M&A, duurzaamheid, en programma- en bedrijfsmanagement. Zijn focus lag hierbij op het verbeteren van capaciteiten en prestaties, onder andere door de inzet van Internet of Things (IoT) en Excellence-programma’s.

Naast zijn werk in de private sector heeft Ton Geurts ook een actieve rol gespeeld binnen de non-profit sector. Hij heeft zeven jaar lang als voorzitter/bestuurslid bijgedragen aan de internationalisering van de NGO/CSO Solidaridad.

Hij heeft zijn kennis en ervaring ook gedeeld als gastdocent aan gerenommeerde Business Schools, waaronder die van Universiteit van Maastricht, Vlerick,- en Erasmus Universiteit.

Momenteel vervult Ton Geurts de functie van Business Advisor/Lecturer bij Brightlands Institute for Supply Chain Innovation en is hij als strategisch adviseur vanuit AnDaMax BV betrokken bij verschillende opdrachten in excellence en duurzaamheids uitdagingen.

 

Met veel genoegen wil ik toetreden tot het bestuur van CPNL om bij te dragen aan de groei van het programma. Mijn ervaring in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, zowel binnen als buiten de chemiesector, richt zich op duurzame ketens en impactrealisatie. Ik ben gefocust op de transitie naar circulaire processen met als doel een betere wereld voor volgende generaties achter te laten.

Ton van der Giessen | bestuurslid

Ton van der Giessen heeft meer dan 40 jaar ervaring in de afvalinzameling en recycling sector. In de afgelopen 13 jaar was hij werkzaam als CEO bij Van Werven Plastic Recycling met meerdere vestigingen in Europa. Daarnaast was hij 11 jaar voorzitter van de brancheorganisatie voor recyclingbedrijven in Nederland, bestuurslid van PCEP in Brussel en lid van het Transitieteam Kunststoffen. Op dit moment vervult hij meerdere functies als commissaris/toezichthouder, voorzitter en bestuurslid bij organisaties en bedrijven actief in de circulaire economie.

De circulariteit van plastic zit nog midden in de puberteit fase. Vele stappen moeten nog worden gezet door overheid en bedrijfsleven voor het behalen van de gestelde doelen. Resultaatgerichte samenwerking is hierbij cruciaal.

Dr. Esther van den Beuken | bestuurslid

Dr. Esther van den Beuken is werkzaam als principal consultant bij TNO en heeft 20 jaar ervaring op het interface van publiek private innovatie en maatschappelijke thema’s. Esther heeft een brede ervaring met kunststoffen. Esther is nationaal en internationaal richtinggevend op het gebied Circulaire Kunststoffen door haar rol als kernteamlid voor de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE), trekker van de route van de Nationale WetenschapsAgenda Circulaire Economie, deelname aan TransitieAgenda Kunststoffen en het Plastic PactNL. Binnen de EU is Esther richtinggevend door middel van opzetten van Horizon Europe projecten op gebied van kunststoffen, uitvoeren van strategische projecten voor branche organisaties, en deelname aan Circular Plastic Alliance en Plastic Pact EU.

Kunststoffen zijn waardevolle materialen. Het groeifonds Circulaire Plastics NL investeert in de noodzakelijke innovatie en opschaling van circulaire kunststoffen. Ik draag graag bij om deze uitdaging in Circulaire Plastics NL met de hele kunststofwaardeketen op te pakken voor het behalen van de doelstelling 50% circulaire kunststoffen en reductie van 1Mton CO2 in 2030 in combinatie met het grijpen van economische kansen.

Dr. Maurits Boeije | secretaris | programma manager incubator

Dr. Maurits Boeije is betrokken geweest bij de totstandkoming van het Circulaire Plastics initiatief als secretaris van het Nationaal Platform Plastics Recycling. Daarnaast was hij werkzaam bij NWO en de Topsector Chemie op de thema’s Chemical Conversion, Process Technology and Synthesis en Advanced Materials. Na zijn studie scheikunde in Nijmegen heeft Maurits zich breed ontwikkeld op het gebied van materialen. Zijn promotie heeft hij afgerond aan de TU Delft waarna hij een paar jaar bij een startup heeft gewerkt op het gebied van apparatuur voor synthese van katalysatoren. Maurits is nu werkzaam als secretaris van het bestuur en programma manager voor de programmalijn ‘Incubator’ van CPNL.

Het is inspirerend om te zien dat zoveel verschillende partijen in dit programma samen willen werken voor een circulaire toekomst. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om deze uitdagingen nu aan te pakken zodat we een betere toekomst maken voor onze kinderen. Ik draag hier graag aan bij en wil private partijen, van de industrie tot startups samenbrengen met publieke partijen, van de overheid tot maatschappelijke organisaties.

Bas Salzmann | Toehoorder vanuit Ministerie EZK

Bas Salzmann is beleidsadviseur Verduurzaming Industrie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie.

De bureauleden stellen zich voor

Marc Spekreijse | directeur Circular Plastics NL

Als directeur geeft Marc leiding aan het bureau van Circular Plastics NL en de programmamanagers en het bureau. Bovendien zorgt hij voor de operationele verbinding met zowel het ministerie van EZK, RVO en NWO voor het uitzetten en monitoren calls, en met het ministerie van I&W, om zodoende aansluiting bij het beleid, wetgeving, en Europese ontwikkelingen te borgen.

Marc heeft chemische technologie gestudeerd met een specialisatie in materiaalkunde / polymeertechnologie. Na een start in research bij AkzoNobel heeft hij vervolgens diverse functies vervuld op het gebied van techniek/innovatie, marketing, sales, business en general management in binnen- en buitenland. Binnen de chemiedivisie van het Duitse familiebedrijf Würth was hij CEO van meerdere bedrijven die actief zijn in coatings en chemische specialiteiten. Recentelijk was hij actief in de verpakkingsindustrie.

We kunnen niet eindeloos gebruik blijven maken van fossiele brandstoffen als grondstof voor plastics, maar ook niet zonder deze materialen in ons dagelijkse leven. Het programma Circular Plastics NL biedt een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie naar meer circulariteit. Deze transitie vraagt enorme investeringen, inspanningen en innovatie in de gehele waardeketen. Die kunnen we met dit Nationaal GroeiFonds-programma versnellen. Ik hoop met mijn academische achtergrond en internationale ervaring in het bedrijfsleven bij te dragen aan een effectievere samenwerking tussen industrie, overheid en de onderzoekswereld.

Birgit Ros | communicatie specialist

Birgit is actief bij Circular Plastics NL om te helpen met het groeiende netwerk dat meewerkt aan 100% circulariteit in de plastics ketens. Ze zorgt voor de communicatiematerialen en -kanalen en de evenementen van CPNL.

Daarnaast is ze actief bij verschillende organisaties, stichtingen, kleine en grote bedrijven om te helpen met hun communicatiedoelen, maar vooral ook het ontdekken van hun maatschappelijke rol en de transitie naar betekenisvol ondernemen. Ze heeft gewerkt als communicatie adviseur bij onder andere Huntsman, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Gemeente Rotterdam en Dutch Coalition for Humanitarian Innovation.

Joop Groen | programma manager thermochemisch recycling

Joop Groen studeerde Process Engineering, bedrijfskunde (MBA), Strategic Innovation (MIT) en begon zijn carrière bij General Electric in de divisie Engineering Plastics. Aanvankelijk in technische en operationele leiderschapsrollen, zoals plantmanager, en later in commerciële rollen zoals marketing- en productmanager.

In 2005 trad Joop in dienst bij TNO waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde. Vanaf 2012 was Joop als senior manager new business development en verantwoordelijk voor het initiëren van grote nieuwe programma’s en projecten, zoals Biorizon. In 2016 richtte hij een technologie ‘start-up’ op voor duurzame innovaties. Ook is hij lid van het Executive Team van Circular Biobased Delta, directeur van het CHAPLIN-programma voor biobased bitumen en het CBBD Network Chemical Recycling. Voor de provincie Brabant en de regio West-Brabant heeft Joop onlangs de coördinatie van het Fonds Rechtvaardige Transitie ondersteund.

‘Van afval weer terug naar grondstoffen met innovatie’ Joop over het verbeteren van thermochemisch recycling met het CPNL-programma: “Thermochemisch recyclen is al een innovatieve manier om afval te recyclen, waarbij het wordt omgezet in waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Het Circular Plastics NL programma biedt een mogelijkheid om effectieve oplossingen te ontwikkelen om afhankelijkheid van grondstoffen verder te reduceren. In mijn rol als programmamanager draag ik hiermee graag bij aan deze keten waarbij afvalplastics opnieuw ingezet kunnen worden naar grondstof voor de plasticsindustrie.”

Prof.dr.ir. Roland ten Klooster | programma manager ontwerp

Roland ten Klooster studeerde in 1987 af als MSc in Industrial Design Engineering aan de Technische Universiteit Delft op het ontwerp van een plastic verpakking voor bier voor Heineken. Hij werkte een jaar voor Heineken Technical Services en bij Formaat, een bureau in productontwikkeling. 

In 1991 was hij een van de oprichters van Plato product consultants, een bureau dat uitgroeide tot specialist in constructief verpakkingsontwerp en dat actief is voor multinationals en KMO’s. Roland schreef een proefschrift over hoe beslissingen worden genomen op het gebied van verpakkingsontwerp en kwam met een methodische aanpak om dit proces te optimaliseren, dat hij in 2002 verdedigde aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2006 heeft hij een parttimefunctie aan de Universiteit Twente met de leerstoel Packaging Design and Management.

“Kan niet, bestaat niet. De rol van het ontwerp en ontwikkeling van plastic verpakkingen is groot, maar ook deze keten is te sluiten. Ik zoek graag de knelpunten in de waardeketen op om aan te tonen dat het mogelijk is om de plasticsketen bij verpakkingen technologisch, maar ook vanaf de marketing en ontwerpfase op grote schaal te sluiten.”

Jan Willem Slijkoord | programma manager chemische depolymerisatie

Jan Willem Slijkoord is materiaalwetenschapper en ondernemer. Tijdens zijn 25-jarige carrière heeft hij gewerkt in procestechnologiebedrijven zoals Akzo Nobel, Tata Steel, Norit Activated Carbon en voor het Nationaal Laboratorium voor Toegepaste Wetenschappen, TNO. Daar was hij actief in verschillende rollen als materiaalwetenschapper, marketing manager of business development manager. Tijdens zijn carrière heeft hij ruime ervaring opgedaan met de PET-vezels en PET-recyclingindustrie, maar ook met de verkoop van engineering en hoogwaardige polymeren.

Met een sterke circulaire affiniteit om van “niets” “iets” te maken heeft hij in 2015  een tech startup opgericht die  duurzame materiaaltechnologie ontwikkelt, CiorC. Voorbeelden zijn gerecyclede en biologisch afbreekbare polyesters voor 3Dprinten, meubelonderdelen op basis van ziekenhuisafval en geavanceerde mechanische recycling van polyester.

 

 

 

‘Investeren in innovatie is noodzaak om circulaire impact te maken’ “Recycling van kunststoffen kan en moet veel efficiënter, grootschaliger en beter, omdat we veel meer volume plastics moeten behouden voor kwalitatief en hoogwaardig hergebruik. Daarin kan voor moeilijk recyclebare stromen solvolyse of depolymerisatie van grote toegevoegde waarde zijn. We moeten niet alleen investeren in nieuwe depolymerisatie technologieën, maar ook in adequate laag-energetische zuiveringsstappen. Ook versnelling in de opschaling van deze innovaties is van belang. Ik kijk uit naar de showcases waarin ’technology-push’ en ‘market-pull’ samenkomen, en de deelnemers van de consortia als partners samenkomen.”

Jolanda Kraaikamp | management assistent

Als management assistent ondersteunt Jolanda de directeur en het bestuur en zorgt zij voor alle voorkomende back-office activiteiten bij Circular Plastics NL.

Jolanda is een ervaren support professional die met veel enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel geniet van resultaatgericht werken. Meedenken en uitvoeren zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tom Claessen | programma manager voor recycling van op styreen gebaseerde materialen & textiel

Tom Claessen is Bio-ingenieur interfasechemie (KU Leuven), alumnus van Vlerick Managent School en heeft 15 jaar ervaring in applicatie-ontwikkeling, recycling en compoundering van engineering plastics.  Tom begon zijn carrière bij Ravago Group waar hij als technisch accountmanager, product manager en automotive team manager een brede bleek kreeg op de verschillende aspecten van de plastics-waardeketen. Daarnaast was/is Tom ook actief in de ontwikkeling van bio-aromatic chemicals en de verwaarding van bio-gebaseerde reststromen bij Cardolite Corporation, KU Leuven, VIT0, Avantium. 

"Styrene-based materials represent a significant share of our waste stream due to their widespread presence in building products, electrical and electronic appliances and automotive applications. Although styrenics are valuable materials and Western Europe constantly needs new styrenics for the production of new products and components, end-of-life products made of styrene-based materials are currently only recycled to a limited extent. The recycling rate of these materials must increase. After all, recycling these valuable raw materials from our (urban) waste stream is not only good for climate and environment. It will also help our local manufacturing industry become less dependent on foreign feedstock suppliers. As program manager, I would like to contribute to making our plastics industry more circular."

Dr. Louis Jetten | programma manager karakteriseren, sorteren en wassen

Louis heeft ruim 35 jaar ervaring in kunststoffen, in de recycling, materiaalontwikkeling en verwerking. Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar innovatie en ontwikkeling door samenwerking in de keten.

Hij heeft chemie gestudeerd in Nijmegen gevolg door een promotie in vaste-stof-chemie.

Bij DSM heeft hij gewerkt in de ontwikkeling van LLDPE en in de in de mechanische recycling van kunststoffen bij Reko BV. Daarna heeft hij bij TNO Chemie en bij DPI Value Centre business ontwikkeling gedaan, onder andere door het opzetten van samenwerkingen van bedrijven en het realiseren van marktkansen, deels op het gebied van kunststof recycling, en het inzetten van recyclaten.

Bij 4PET Recycling was hij in een leidinggevende functie verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering door optimalisaties in het recyclingproces.

Momenteel is hij als zelfstandig ondernemer actief als projectleider voor het InReP project van DPI/ISPT en adviseert hij MKB-bedrijven in kunststof recycling, zowel in Nederland als internationaal.

“Om de inzet van gerecyclede plastics te verhogen moeten recyclaten zuiver en veilig zijn. Afscheiden van verontreinigingen is daarbij essentieel. Dit kan door sorteren voor het recyclingproces en scheidingsstappen in het proces zelf. Om vast te stellen of aan polymeerspecificaties en zuiverheidseisen wordt voldaan zijn betrouwbare analytische methoden vereist die relatief eenvoudig en tegen lage kosten gebruikt kunnen worden. Een geïntegreerde ontwikkeling van analyse en recycling technologie moet leiden tot betere recyclaten.”

Mark Demuynck | Programma manager recycling van polyolefine

Mark Demuynck is een ervaren ingenieur en consultant met meer dan 30 jaar ervaring in de polymeerindustrie. Hij studeerde bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent en behaalde een masterdiploma in Composites and Polymer Engineering aan de KU Leuven. Mark begon zijn carrière als sales- en countrymanager bij Resinex, de huidige marktleider in polymeerdistributie. In Europa was hij onder andere verantwoordelijk voor PE, PS en PA als productmanager. Hij bouwde een sterke relatie op met klanten en partners en was een belangrijke speler in de groei van het bedrijf. Bij Ravago Europe was Mark businessmanager voor de gerecycleerde PE, PP en PS compounds. Hij was verantwoordelijk voor de volledige keten, van grondstoffen tot eindproducten. Hij leidde de ontwikkeling van nieuwe producten en markten, en verbeterde de efficiëntie van de productieprocessen. Als expert in polymeren compounding en recycling heeft Mark een diepgaande kennis van de gehele productie- en verkoopketen van deze producten. Hij is een expert in het ontwikkelen en implementeren van recyclingprogramma’s die zowel economisch als ecologisch rendabel zijn.

Mark is ook actief als investor en adviseur van start-ups in diverse sectoren. Hij heeft een passie voor innovatie en is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de wereld een betere plek te maken.

Carlijn Röell | Strategisch adviseur

Carlijn Röell werkt ruim 12 jaar als strategisch adviseur. Na haar studie Technology Management aan de Rijksuniversiteit Groningen is ze in 2011 als consultant aan de slag gegaan bij Kearney. Daar heeft ze 10 jaar gewerkt aan strategische vraagstukken (o.a. groeistrategieën, omzet verbeterprogramma’s en organisatietransformaties) op directieniveau voor multinationals. Hoewel ze all round begonnen is heeft ze zich gaandeweg steeds meer toegelegd op de Consumer Goods en Retail sector. Aan het einde van haar tijd bij Kearney heeft ze een jaar lang bij Unilever meegedraaid op de plastic verpakkingen strategie. Zodoende is ze het domein van circulaire plastic ingerold. Daarna wilde ze door op het gebied van circulaire economie en is ze voor zichzelf begonnen als strategisch adviseur.

Sindsdien werkte Carlijn voor meerdere programma’s op het gebied van circulaire plastics, onder andere Het Schone Noorden en Plastic Pact NL. Als strateeg was ze betrokken bij de oprichting, strategieontwikkeling en verdere implementatie.

 

Veel partijen zijn gestart met de transitie naar een circulaire economie voor kunststof. Er worden mooie stappen gezet maar er is ook nog veel te doen. CPNL biedt partijen in Nederland de kans om een koploperspositie te pakken in de transitie. Naast het versnellen van de benodigde innovatie in de verschillende programmalijnen, is ook de samenhang daartussen belangrijk, zowel qua inhoud als qua partners. Ik kijk er naar uit om in mijn rol als strategisch adviseur deze samenhang te versterken.

Dr. Susanne Laura Waaijers - van der Loop | Programma manager Systeemintegratie

Susanne Waaijers-van der Loop onderzoekt effecten van chemicaliën op hun omgeving. Ze is gepromoveerd in milieuchemie en ecotoxicologie. Ze heeft gewerkt aan nationale en internationale projecten zoals bijvoorbeeld recycling met zeer zorgwekkende stoffen (EU CleaR) en monitoring van het Plastic Pact Nederland. Naast haar rol als programma manager systeemintegratie bij CPNL werkt ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als senior wetenschappelijk medewerker Circulaire Economie en Duurzaamheid. Ze is ook manager van het programma Kennisbasis Duurzaamheid en Gezondheid bij het RIVM voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze is lid van het RIVM kernteam Plastics dat actief is in binnen en buitenland, zoals bij de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en de WHO (World Health Organisation). Susanne werkt samen met verschillende belanghebbenden zoals onderzoekers, overheden en ondernemers. Ook zit ze in het MilieuChemTox bestuur (sectie Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging & Nederlandse Vereniging voor Toxicologie) en is zij Nederlands vertegenwoordiger in de milieu divisie van de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde (IUPAC).

“De grote vraag is hoe we gezond en duurzaam kunnen gaan leven binnen de planetaire grenzen. Ik zet mij in voor samenwerkingen die bijdragen aan nuttige, veilige én duurzame plastics, zodat we toekomst bestendig kunnen worden.”