Organisatie

De bestuursleden stellen zich voor

Prof.dr. Bert van der Zwaan | voorzitter

Prof.dr. Bert van der Zwaan is actief in tal van wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties, nadat hij in 2018 zijn carrière beëindigde als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij heeft brede ervaring in het besturen van grote organisaties en het ontwikkelen van strategische initiatieven op het snijvlak van wetenschap en maatschappij. Naast wetenschappelijke centra en grote instellingen, heeft hij ook leiding gegeven aan Climate KIC, de eerste knowledge and innovation community van de EU. Hij is voorzitter van de programmacommissie van de Nationale WetenschapsAgenda (NWA), voorzitter van de raad van toezicht van Nuffic, en lid van de raad van advies of toezicht van binnen- en buitenlandse musea en universiteiten

Het centrale thema van de komende decennia is het leefbaar houden van onze wereld. Essentieel onderdeel daarvan is dat we duurzamer omgaan met onze grond- en afvalstoffen. In die context is Circular Plastics NL een uniek programma waar industrie en wetenschap elkaar treffen in het leveren van een grote bijdrage op weg naar circulariteit. Ik vind het een voorrecht om daar een rol in te spelen

Dr.ir. Just Jansz | bestuurslid

Dr.ir. Just Jansz is actief als commissaris en onafhankelijk adviseur sinds 2011, na een loopbaan van 30 jaar bij Shell, Basell en LyondellBasell, waar hij President Technology Business was. Jansz heeft brede ervaring in de kunststofindustrie en in het commercialiseren van innovatieve technologie. Hij is commissaris geweest bij verschillende beursgenoteerde bedrijven en scale-ups in de Verenigde Staten, Engeland en Italië en is momenteel onder meer commissaris bij Neste Oyj (Finland).

Terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen en effectief hergebruik van kunststof afval zijn twee grote uitdagingen voor de chemie en voor de maakindustrie, maar dit biedt ook kansen voor innovatie. Ik wil er graag aan bijdragen dat we die kansen op het gebied van circulaire plastics in Nederland pakken.

Dr. Esther van den Beuken | bestuurslid

Dr. Esther van den Beuken is werkzaam als principal consultant bij TNO en heeft 20 jaar ervaring op het interface van publiek private innovatie en maatschappelijke thema’s. Esther heeft een brede ervaring met kunststoffen. Esther is nationaal en internationaal richtinggevend op het gebied Circulaire Kunststoffen door haar rol als Programmamanager voor de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE), deelname aan TransitieAgenda Kunststoffen en het Plastic PactNL. Binnen de EU is Esther richtinggevend als working group leader van de ECP4 Chemical Recycling, opzetten van H2020 projecten op gebied van kunststoffen, strategische projecten voor branche organisaties, en deelname aan Circular Plastic Alliance en Plastic Pact EU.

Kunststoffen zijn waardevolle materialen. Het groeifonds Circulaire Plastics NL investeert in de noodzakelijke innovatie en opschaling van circulaire kunststoffen. Ik draag graag bij om deze uitdaging in Circulaire Plastics NL met de hele kunststofwaardeketen op te pakken voor het behalen van de doelstelling 50% circulaire kunststoffen en reductie van 1Mton CO2 in 2030 in combinatie met het grijpen van economische kansen.

Dr. Maurits Boeije | secretaris | programma manager incubator

Dr. Maurits Boeije is betrokken geweest bij de totstandkoming van het Circulaire Plastics initiatief als secretaris van het Nationaal Platform Plastics Recycling. Daarnaast was hij werkzaam bij NWO en de Topsector Chemie op de thema’s Chemical Conversion, Process Technology and Synthesis en Advanced Materials. Na zijn studie scheikunde in Nijmegen heeft Maurits zich breed ontwikkeld op het gebied van materialen. Zijn promotie heeft hij afgerond aan de TU Delft waarna hij een paar jaar bij een startup heeft gewerkt op het gebied van apparatuur voor synthese van katalysatoren. Maurits is nu fulltime werkzaam als secretaris van het bestuur.

Het is inspirerend om te zien dat zoveel verschillende partijen in dit programma samen willen werken voor een circulaire toekomst. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om deze uitdagingen nu aan te pakken zodat we een betere toekomst maken voor onze kinderen. Ik draag hier graag aan bij en wil private partijen, van de industrie tot startups samenbrengen met publieke partijen, van de overheid tot maatschappelijke organisaties.

Mark Schmets | Toehoorder vanuit Ministerie EZK

Mark Schmets is teamlead chemische industrie & innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie.

De bureauleden stellen zich voor

Marc Spekreijse | directeur Circular Plastics NL

Als directeur geeft Marc leiding aan het bureau van Circular Plastics NL en de programmamanagers en het bureau. Bovendien zorgt hij voor de operationele verbinding met zowel het ministerie van EZK, RVO en NWO voor het uitzetten en monitoren calls, en met het ministerie van I&W, om zodoende aansluiting bij het beleid, wetgeving, en Europese ontwikkelingen te borgen.

Marc heeft chemische technologie gestudeerd met een specialisatie in materiaalkunde / polymeertechnologie. Na een start in research bij AkzoNobel heeft hij vervolgens diverse functies vervuld op het gebied van techniek/innovatie, marketing, sales, business en general management in binnen- en buitenland. Binnen de chemiedivisie van het Duitse familiebedrijf Würth was hij CEO van meerdere bedrijven die actief zijn in coatings en chemische specialiteiten. Recentelijk was hij actief in de verpakkingsindustrie.

"We kunnen niet eindeloos gebruik blijven maken van fossiele brandstoffen als grondstof voor plastics, maar ook niet zonder deze materialen in ons dagelijkse leven. Het programma Circular Plastics NL biedt een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie naar meer circulariteit. Deze transitie vraagt enorme investeringen, inspanningen en innovatie in de gehele waardeketen. Die kunnen we met dit Nationaal GroeiFonds-programma versnellen. Ik hoop met mijn academische achtergrond en internationale ervaring in het bedrijfsleven bij te dragen aan een effectievere samenwerking tussen industrie, overheid en de onderzoekswereld”.

Joop Groen | programma manager thermochemisch recycling

Joop Groen studeerde Process Engineering, bedrijfskunde (MBA), Strategic Innovation (MIT) en begon zijn carrière bij General Electric in de divisie Engineering Plastics. Aanvankelijk in technische en operationele leiderschapsrollen, zoals plantmanager, en later in commerciële rollen zoals marketing- en productmanager.

In 2005 trad Joop in dienst bij TNO waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde. Vanaf 2012 was Joop als senior manager new business development en verantwoordelijk voor het initiëren van grote nieuwe programma’s en projecten, zoals Biorizon. In 2016 richtte hij een technologie ‘start-up’ op voor duurzame innovaties. Ook is hij lid van het Executive Team van Circular Biobased Delta, directeur van het CHAPLIN-programma voor biobased bitumen en het CBBD Network Chemical Recycling. Voor de provincie Brabant en de regio West-Brabant heeft Joop onlangs de coördinatie van het Fonds Rechtvaardige Transitie ondersteund.

‘Van afval weer terug naar grondstoffen met innovatie’ Joop over het verbeteren van thermochemisch recycling met het CPNL-programma: “Thermochemisch recyclen is al een innovatieve manier om afval te recyclen, waarbij het wordt omgezet in waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Het Circular Plastics NL programma biedt een mogelijkheid om effectieve oplossingen te ontwikkelen om afhankelijkheid van grondstoffen verder te reduceren. In mijn rol als programmamanager draag ik hiermee graag bij aan deze keten waarbij afvalplastics opnieuw ingezet kunnen worden naar grondstof voor de plasticsindustrie.”

Roland ten Klooster | programma manager systeem integratie en ontwerp

Birgit Ros | communicatie specialist

Birgit is actief bij Circular Plastics NL om te helpen met het groeiende netwerk dat meewerkt aan 100% circulariteit in de plastics ketens. Ze zorgt voor de communicatiematerialen en -kanalen en de evenementen van CPNL.

Daarnaast is ze actief bij verschillende organisaties, stichtingen, kleine en grote bedrijven om te helpen met hun communicatiedoelen, maar vooral ook het ontdekken van hun maatschappelijke rol en de transitie naar betekenisvol ondernemen. Ze heeft gewerkt als communicatie adviseur bij onder andere Huntsman, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Gemeente Rotterdam en Dutch Coalition for Humanitarian Innovation.

Jan Willem Slijkoord | programma manager chemische depolymerisatie

Jan Willem Slijkoord is materiaalwetenschapper en ondernemer. Tijdens zijn 25-jarige carrière heeft hij gewerkt in procestechnologiebedrijven zoals Akzo Nobel, Tata Steel, Norit Activated Carbon en voor het Nationaal Laboratorium voor Toegepaste Wetenschappen, TNO. Daar was hij actief in verschillende rollen als materiaalwetenschapper, marketing manager of business development manager. Tijdens zijn carrière heeft hij ruime ervaring opgedaan met de PET-vezels en PET-recyclingindustrie, maar ook met de verkoop van engineering en hoogwaardige polymeren.

Met een sterke circulaire affiniteit om van “niets” “iets” te maken heeft hij in 2015  een tech startup opgericht die  duurzame materiaaltechnologie ontwikkelt, CiorC. Voorbeelden zijn gerecyclede en biologisch afbreekbare polyesters voor 3Dprinten, meubelonderdelen op basis van ziekenhuisafval en geavanceerde mechanische recycling van polyester.

 

 

 

Jolanda Kraaikamp | management assistent

Als management assistent ondersteunt Jolanda de directeur en het bestuur en zorgt zij voor alle voorkomende back-office activiteiten bij Circular Plastics NL.

Jolanda is een ervaren support professional die met veel enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel geniet van resultaatgericht werken. Meedenken en uitvoeren zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.