EU Circular Plastics Packaging conference

CPNL will be participating at CMT’s CircularPlasticsPackaging Europe conference. This 24th GEPET Series on 6 and 7 May, 2024 will be held at Hilton Rotterdam. Interested to join us? Check out the program or contact Mark Demuynck or Joop Groen to schedule a meetup.

For more information please visit Circular Plastics Packaging Europe: https://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=240515&

Meer info Contact

Eerste regeling Biobased Circular open

Op 19 maart opent de eerste oproep voor projecten vanuit het Groeifondsprogramma Biobased Circular!

De oproep zal open gaan voor projecten op het gebied van:

  • Duurzame biogrondstoffen: ontwikkeling van een of meer nieuwe biogrondstoffen voor de omzetting van chemische bouwstenen in polymeren.
  • Nieuwe generatie bouwstenen en biopolymeren: ontwikkeling van een nieuwe generatie bio-gebaseerde bouwstenen (zoals polyolen, dicarbonzuren of hydroxycarbonzuren) en daaruit polyesters.
  • Circulair ontwerpen van producten : (her)ontwerp van nieuwe producten op basis van biogebaseerde materialen voor sectoren zoals de bouw en interieur, textiel en verpakkingen.

Voor deze oproep is in totaal 10 miljoen euro budget beschikbaar, binnen het format van de MOOI-regeling van RVO.

Let op: vooraanmelding van een project is verplicht en kan tot 18 april. De definitieve aanvraag moet uiterlijk op 5 september worden ingediend.

Kijk hier voor alle informatie over de regeling

 

Meer info Contact

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid in de Circulaire Economie

Per 1 januari 2024 zijn er in Nederland zeven wettelijke Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheden (UPV’s) van kracht, samen met drie vrijwillige en drie financiële UPV’s. De oorsprong van UPV’s gaat terug naar de eeuwwisseling, met convenanten zoals die voor verpakkingen. Sinds 2021 wordt gesproken van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, als gevolg van het Besluit regeling voor uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Huidige UPV’s evolueren van inzameling en recycling naar aandacht voor materiaalgebruik, repareerbaarheid en hergebruik, waardoor een overgang van lineaire naar circulaire aanpak ontstaat. Branche- en ondernemersverenigingen informeren regelmatig over de regelingen  en de gevolgen ervan. Vanuit CPNL zien we de UPV als een goede stap richting circulariteit. Kunststoffen vinden we terug in bijna alle UPV’s. Daarom is ketensamenwerking voor bijvoorbeeld sorteerders en recyclers van kunststoffen belangrijk.  Een (vooralsnog) ontbrekend element in de circulaire keten is de verplichting voor alle producenten om gerecycled materiaal toe te passen in hun producten. Dit staat los van de norm voor een minimum-aandeel niet-fossiele polymeren/kunststoffen. Deze “bijmengverplichting”, vanaf nu de Nationale Circulaire Plastic Norm, start in 2027 met naar verwachting 15% en loopt op tot 25-30% in 2030.

Binnen de UPV is aandacht voor de ontwerpfase noodzakelijk om tot een circulaire keten en ketenverantwoordelijkheid te komen en is het essentieel om vanuit beleid en regelgeving samen met de markt te sturen op waardebehoud door hergebruik, hoogwaardige recycling en betere UPV’s.

ONDERSTAANDE UPV’S ZIJN OP DIT MOMENT IN WERKING (klik op upv voor meer informatie)
WETTELIJK: AUTOBANDENAUTO’S, MATRASSENVERPAKKINGENTEXTIELDRAAGBARE BATTERIJEN, ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR
VRIJWILLIG: PAPIER/KARTON, CONSUMENTEN MATRASSEN, VLAKGLAS
FINANCIEEL: NATTE DOEKJES, BALLONNEN, TABAKSWAREN
Meer info Contact

Met Chemical Recycling Network op bezoek bij Bureau Veritas

Het was een mooie middag in Antwerpen bij Bureau Veritas met Chemical Recycling
Network.

Circular Plastics NL (CPNL), was uitgenodigd om het Nationaal GroeiFonds programma toe te lichten en organisaties bekend te maken met hoe het plastics volledig
circulair te wil maken. Met een oproep voor deelname aan de eerste subsidieregelingen in oktober 2023 om gezamelijk de transitie te versnellen.

Het was een middag netwerken Antwerpen. Met een rondleiding door het hightech laboratorium en case studie van Bureau Veritas. Een kijkje in de keuken van deze ondersteuner bij onafhankelijke test-, inspectie- en certificerings-oplossingen (TIC). Ze bieden klanten innovatieve oplossingen bij het beheren van commerciële, operationele en milieurisico’s in de hele circulaire toeleveringsketen, van grondstof tot eindproduct tot einde afval.

En dank aan de inspiratie van Pryme: een innovatief cleantechbedrijf dat plastic afval omzet in waardevolle
producten door middel van koolstofarme chemische recycling op
industriële schaal. Een van de game changer in plastic recycling.

Meer info Contact

CPNL @ Kunststoffenbeurs 2023

CPNL organiseert voor elke programmalijn collaboratieve workshops om partijen die geïnteresseerd zijn in een specifiek thema bij elkaar te brengen, te stimuleren tot samenwerking en te ondersteunen om samen tot een aanvraag te komen.

Als opvolging op de online informatiesessies in juli en augustus vinden deze verdere kennismaking en koppeling voor de CPNL-programmalijnen plaats tijdens live sessies tijdens de Kunststoffenbeurs op woensdag 20 en donderdag 21 september in de Brabanthallen in Den Bosch. Het definitieve programma wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief van CPNL. Aanmelden daarvoor kan hier: http://eepurl.com/h_qebD

 

Meer info Contact